Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Letar du efter
behandlingsinformation om botox®
för dina patienter

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Resultat av
BOTOX®-behandling

Resultat av många års utveckling av BOTOX®

I december 1993 fick BOTOX® sitt godkännande av svenska läkemedelsverket. Kring samma årtal fick BOTOX® sitt godkännande i många andra länder. Sedan dess har det enbart i EU genomförts behandlingar med BOTOX® motsvarande över 6 miljoner patientexponeringsår DOF0048, DOF0837. Och utvecklingen av nya användningsområden pågår ständigt för att möta de medicinska behov som finns.

Kliniska resultat av BOTOX®

BOTOX® står på en stabil grund av omfattande dokumentation.

Mer än dubbelt så många publicerade studier än något annat botulinumtoxinDOF0721

Nedan återfinns ett urval av kliniska data från BOTOX® pivotala studier.

 

BOTOX®
4100*
granskade studier

*Baserat på litteratursökning av granskade studier publicerade från 1990 till 2019.

Kronisk migrän

BOTOX® är det enda läkemedlet som är specifikt godkänt för behandling av kronisk migrän BLU10, DOD10, AUR11, LIP16, SIL15

Statistiskt signifikant färre huvudvärksdagar jämfört med placebo(p<0.001)BOT

Förändring från baslinjen av genomsnittligt antal huvudvärksdagar vecka 24: BOTOX® -8.4 dagar vs. placebo -6.6 dagar

Statistiskt signifikant förbättring av livskvalitet jämfört med placebo(p<0,001)BOT

Förändring från baslinjen i totalpoäng enligt Headache Impact Test, HIT-6 vecka 24: BOTOX® -4,8 jämfört med placebo -2,4

 

Tre behandlingscykler kan behövas för att utvärdera det kliniska resultatetSIL15

Cervikal dystoni

BOTOX® minskar signifikant symtomen vid cervikal dystoni jämfört med placebo (p<0,001)CHA

Svårighetsgrad enligt CDSS

Smärtintensitet

Fokal spasticitet efter stroke

BOTOX ® reducerar muskeltonus signifikant i jämförelse med placebo.

HandledBRA02

53,4% reducering efter 6 veckor jämfört med placebo, med ytterligare förbättringar fram till vecka 12. n=64; (p<0.001)

FingrarBRA02

43,8% reducering efter 6 veckor jämfört med placebo , med ytterligare förbättringar fram till vecka 12. n=64; (p<0.001)

FotledKAJ10

Signifikant reducering på MAS-skalan (Modified Ashworth Scale) jämfört med placebo under vecka 4 till 8. n=58; (p<0.05)

Överaktiv blåsa

BOTOX®: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos patienter med ÖAB p<0,001)BOT, NIT14P

51%

minskning av inkontinensepisoder vecka 12. (-2.8 vs baslinje 5.49/dag) (BOTOX®: n=557)BOT

37%

minskning av trängningar vecka 12 (-3.30 vs baslinje 8.82/dag) (BOTOX®: n=557)BOT

27%

av patienterna med ÖAB var helt torra vecka 12 (BOTOX®: n=557)BOT

Neurogen överaktiv detrusor

BOTOX®: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos patienter med NDO (p<0,001)BOT, KEN13

66%

minskning av inkontinensepisoder vecka 6 (-21.3 vs baslinje 32.4/dag) (BOTOX®: n=227)BOT

73%

förbättringar av I-QOL vecka 6 från baslinje (BOTOX®: n=227)BOT(61.26 vs baslinje 35.37)

37%

av patienterna med NDO var helt torra vecka 6 (BOTOX®: n=227)BOT

Juvenil cerebral pares

BOTOX®: Bestående förbättringar i gångmönster och fotledsposition över 2 år (p<0,001)[KOM]

Bestående behandlingsresultat på ”Physicans´Rating Scale” (PRS) med upprepade behandlingar över 2 år hos patienter med JCP[KOM]

Adapterad från Koman et al 2001. 207 patienter ingick i studien. 155 patienter fullföljde minst ett års behandling. 42 patienter fullföljde 2 års behandling eller längre.

Responders: Patienter med ≥ 2 poängs förbättring på PRS Composite score.

PRS Composite Score: funktion av förändring i dynamiskt gångmönster.

Axillär hyperhidros

Majoriteten svarar på behandlingen BOT

I den kliniska studie som låg till grund för godkännandet definierades kliniskt relevant respons som minst en halvering av svettningarna. Vid utvärderingen efter fyra veckor var responsfrekvensen i Botox-gruppen 93,8 procent jämfört med 35,9 procent i placebogruppen (p < 0,001). Incidensen höll i sig vid alla undersökningstillfällen upp till 16 veckor efter behandlingsstart.

Referenser

 • [DOF0048]   -   Allergan. Data on File. INT/0048/2015.
 • [DOF0837]   -   Allergan. Data on File. INT/0837/2016.
 • [DOF0721]   -   Allergan. Data on File. INT/0721/2017.
 • [BLU10]   -   Blumenfeld AM, et al. Headache 2010; 50: 1406–1418.
 • [DOD10]   -   Dodick OW, et al. Headache 2010; 50: 921-936.AUR11.
 • [AUR11]   -   Aurora SK, et al. Headache 2011 ; 51: 1358–1373.
 • [LIP16]   -   Lipton RB, et al. Cephalalgia 2016: 0333102416652092.
 • [SIL15]   -   Silberstein SD, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 996–1001.
 • [CHA]   -   Charles D, et al. Clin Neuropharmacol 2012; 35(5): 208-214.
 • [KAJ10]   -   Kaji R, et al. J Neurol 2010; 257: 1330—1337.
 • [WEI]   -   Wein T, et al. Poster presented at the European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 26th-31st May 2014, Marseille, France; Allergan Data on File 029. [XEO] Xeomin® UK Summary of Product Characteristics.
 • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics.
 • [NIT14P]   -   Nitti VW, et al. Poster MP38 presented at Annual Meeting of the American Urological Association, May 16-21, 2014 Orlando, FL, USA.
 • [KEN13]   -   Kennelly M, et al. Urology 2013; 81: 491–97.
 • [KOM]   -   Koman AL, et al. Pediatrics 2001; 108(5): 1062-1071.
 • [BRA]   -   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12167681
 • [BRA02]   -   Brashear A, et al. Intramuscular injection of botulinum toxin for the treatment of wrist and finger spasticity after a stroke. N Engl J Med 2002;347(6):395-400.
Stäng