Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

BOTOX pris

En fråga som både du som behandlande läkare och dina patienter kan ha rör priset på en behandling med BOTOX

Nedan beskrivs vilka aspekter som påverkar.

BOTOX är ett specifikt läkemedel inom klassen botulinumtoxin typ A, godkänt av läkemedelsverket och används som behandling mot flera symtom och sjukdomar, däribland kronisk migrän.BOT BOTOX är det mest använda botulinumtoxinet i världen.DRG

Omfattas av högkostnadsskyddet

BOTOX är ett subventionerat läkemedel och omfattas av den statligt finansierade läkemedelsförmånen. Detta innebär i sak att behandling med BOTOX av ansvariga myndigheter bedömts som kostnadseffektivt och priset försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Beslutet baseras på analyser av BOTOX effekt och det värde behandlingen ger till patienten och samhället. För patienten innebär detta att kostnaden för BOTOX när det skrivs på recept omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel.

Antal enheter

Priset på BOTOX påverkas av antalet enheter som används vid behandlingen. Ju fler enheter som behövs för ett önskat behandlingsresultat, desto fler flaskor med BOTOX kommer således att behövas. För behandling med BOTOX mot kronisk migrän används till exempel mellan 155 och 195 enheter.BOT

Patientavgift

Liksom andra vårdbesök betalar patienten en avgift för själva besöket. Denna avgift är olika i olika delar av landet och beroende på vilken klinik som genomför behandlingen. Det totala priset för en BOTOX-behandling kan således skilja sig åt beroende på vilken behandling du som läkare genomför samt på vilken klinik.

Läs mer om hur en BOTOX-behandling genomförs

Läs mer här

Referenser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
  • [DRG]   -   Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/
Stäng