Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

BOTOX® pris

En fråga som både du som behandlande läkare och dina patienter kan ha rör priset på en behandling med BOTOX®

Nedan beskrivs vilka aspekter som påverkar.

BOTOX® är ett specifikt läkemedel inom klassen botulinumtoxin typ A, godkänt av läkemedelsverket och används som behandling mot flera symtom och sjukdomar, däribland kronisk migrän.BOT BOTOX® är det mest använda botulinumtoxinet i världen.DRG

Omfattas av högkostnadsskyddet

BOTOX® är ett subventionerat läkemedel och omfattas av den statligt finansierade läkemedelsförmånen. Detta innebär i sak att behandling med BOTOX® av ansvariga myndigheter bedömts som kostnadseffektivt och priset försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Beslutet baseras på analyser av BOTOX® effekt och det värde behandlingen ger till patienten och samhället. För patienten innebär detta att kostnaden för BOTOX® när det skrivs på recept omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel.

Antal enheter

Priset på BOTOX® påverkas av antalet enheter som används vid behandlingen. Ju fler enheter som behövs för ett önskat behandlingsresultat, desto fler flaskor med BOTOX® kommer således att behövas. För behandling med BOTOX® mot kronisk migrän används till exempel mellan 155 och 195 enheter.BOT

Patientavgift

Liksom andra vårdbesök betalar patienten en avgift för själva besöket. Denna avgift är olika i olika delar av landet och beroende på vilken klinik som genomför behandlingen. Det totala priset för en BOTOX®-behandling kan således skilja sig åt beroende på vilken behandling du som läkare genomför samt på vilken klinik.

Läs mer om hur en BOTOX-behandling genomförs

Läs mer här

Referenser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
  • [DRG]   -   Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/
Stäng