Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

En fråga som både du som behandlande läkare och dina patienter kan ha rör priset på en behandling med BOTOX®

Nedan beskrivs vilka aspekter som påverkar.

BOTOX® är ett specifikt läkemedel inom klassen botulinumtoxin typ A, godkänt av läkemedelsverket och används som behandling mot flera symtom och sjukdomar, däribland kronisk migrän.BOT BOTOX® är det mest använda botulinumtoxinet i världenDOF0156.

Omfattas av högkostnadsskyddet

BOTOX® är ett subventionerat läkemedel och omfattas av den statligt finansierade läkemedelsförmånen. Detta innebär i sak att behandling med BOTOX® av ansvariga myndigheter bedömts som kostnadseffektivt och priset försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Beslutet baseras på analyser av BOTOX® effekt och det värde behandlingen ger till patienten och samhället. För patienten innebär detta att kostnaden för BOTOX® när det skrivs på recept omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel.

Antal enheter

Priset på BOTOX® påverkas av antalet enheter som används vid behandlingen. Ju fler enheter som behövs för ett önskat behandlingsresultat, desto fler flaskor med BOTOX® kommer således att behövas. För behandling med BOTOX® mot kronisk migrän används till exempel mellan 155 och 195 enheter.BOT

Patientavgift

Liksom för alla vårdbesök betalar patienten en avgift för själva besöket. Denna avgift är olika i olika delar av landet och beroende på vilken klinik som genomför behandlingen. Det totala priset för en BOTOX®-behandling kan således skilja sig åt beroende på vilken behandling du som läkare genomför samt på vilken klinik.

Läs mer om hur en BOTOX-behandling genomförs

Läs mer här

Referenser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
  • [DOF0156]   -   Allergan. Data on File. INT/0156/2015
Stäng