Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Om BOTOX®
och BOTOX®-injektioner

BOTOX® användningsområden

BOTOX® ges i form av injektioner lokalt på de ställen på kroppen där patient har besvär. BOTOX® godkända indikationer:

 

Letar du efter information om behandling mot måttliga till uttalade ansiktsrynkor? Läs mer här.

BOTOX® - beprövad verkan och välkänd biverkningsprofil

BOTOX® har hjälpt många patienter under många år. Sedan lanseringen 1994, har det enbart i EU genomförts BOTOX®-behandlingar motsvarande över 6 miljoner patientexponeringsår.DOF0048, DOF0837

Andra läkemedel med botulinumtoxin

BOTOX® tillhör kategorin muskelavslappnande läkemedel och innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A. För behandling av rynkor i ansiktet finns läkemedlet VISTABEL®. VISTABEL® innehåller samma aktiva substans som BOTOX®.BOT, VIS

BOTOX® är inte utbytbart mot andra läkemedel med botulinumtoxin.BRI14, DYS. BOTOX® skiljer sig från andra botulinumtoxiner när det gäller tillverkningsprocess och fysikalisk-kemiska egenskaper. Av den anledningen skiljer sig dosering åt och därför kan de rekommenderade enhetsdoserna för BOTOX® inte användas för andra läkemedel med botulinumtoxin.BOT, KAR08, MAR05 . Av denna anledning finns heller inget godkänt definierat doseringsratio mellan botulinumtoxinerna.BOT, DYS, XEO

Verkningsmekanism

BOTOX® verkningsmekanism och farmakodynamiska effekt

BOTOX® innehåller den unika biologiska molekylen onabotulinumtoxin typ A och är godkänt för behandling av ett flertal medicinska tillstånd, där överaktiv sensorisk eller motorisk impulsöverföring är central för patofysiologin. Muskelkontraktion kontrolleras genom presynaptisk frisättning av transmittorsubstansen acetylkolin. BOTOX® blockerar frisättningen av acetylkolin och därmed impulsöverföringen från hjärnan till muskeln.

Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX® verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig muskelcellernas receptorer där det annars skulle haft sin verkan. Kliniska tecken visar sig inom 2-3 dagar efter behandling med BOTOX®, med ett maximum inom 5-6 veckor efter injektionstillfället. Återgång till normal acetylkolinfrisättning sker vanligen inom 12 veckor efter injektionstillfället.

Verkningsmekanismen för BOTOX® vid kronisk migrän inte helt klarlagd. Preklinisk forskning indikerar att BOTOX® kan blockera frisättningen av transmittorsubstanser som är förknippade med smärta. Detta kan hämma perifer sensitisering, och eventuellt medföra att även central sensibilisering hämmas.BOT BOTOX® är kanske mer känd för sin muskelavslappnande effekt, men den bedöms vara av underordnad betydelse vid migränbehandling.

Utvecklingen av BOTOX® och BOTOX®-behandlingar

 • 1994
 • 1996
 • 1997
 • 2001
 • 2003
 • 2011
 • 2013
 • 2014
 • Blefarospasm och hemifacial spasmDOF0048

 • Cervikal dystoniDOF0048

 • Juvenil cerebral pares (fokal spasticitet i samband med dynamisk spetsfot)DOF0048

 • Fokal spasticitet i handled och hand efter strokeDOF0048

 • Axillär hyperhidrosDOF0048

 • Kronisk migränDOF0048
  Neurogen överaktiv detrusorDOF0048

 • Idiopatisk överaktiv urinblåsaDOF0048

 • Fokal spasticitet i fotled efter strokeDOF0048

BOTOX® är ett neurotoxin som produceras av den anaeroba bakterien Clostridium botulinum. Toxinets medicinska egenskaper började studeras i detalj under 1970-talet av den amerikanske läkaren Alan B. Scott. Han studerade hur substansen kunde användas för behandling av strabismus, skelögdhet, och blefarospasm, ögonslocksspasmer. 1989 godkände det amerikanska läkemedelsverket FDA substansen för att behandla strabismus och blefarospasm med botulinumtoxin under produktnamnet Oculinum.

Två år senare köpte Allergan läkemedlet och döpte om det till BOTOX®. Redan vid tidpunkten för köpet, liksom i dag, var Allergan ett läkemedelsföretag med fokus på ögonmedicin, bland annat med försäljning av ögondroppar och läkemedel mot glaukom. Köpet av BOTOX® kom att bli början på en ny era för företaget.

1998 startade Allergan studier för att närmare undersöka en upptäckt sidoeffekt av BOTOX®. Effekten var att rynkor runt ögonen minskade på de patienter som behandlades med BOTOX®. 2002 erhöll BOTOX® godkännande från FDA för att behandla rynkor mellan ögonbryn, ”bekymmerrynkor”, vilket medförde att BOTOX® blev det första läkemedlet som fick grönt ljus att användas även i kosmetiska ändamål.

Upptäckten att behandla kronisk migrän och axillär hyperhidros med BOTOX® är också resultatet av av påträffade sidoeffekter vid behandling av andra tillstånd. Faktum är att en stor del av utvecklingen av BOTOX® som läkemedel har sin början i att läkare haft ögonen öppna för sidoeffekter när de behandlat sina patienter. Allergan har sedan samarbetat med läkare och forskare för att utvärdera BOTOX® vid användningen av dessa potentiellt nya indikationer. En samarbete och en utveckling som pågår även fortsättningsvis.

BOTOX® tillverkningsprocess

1. Fermentering
2. Isolering
3. ReningBRI14
4. Formulering
5. StabiliseringBRI14
6. Slutprodukt

Allergan – första företaget att använda CBPAFER12

Med Cell Based Potency Assay (CBPA) kan användningen av försöksdjur minska utan att kompromissa med känslighet, specificitet, noggrannhet och precision.BRI14, XEO

CBPA detekterar de fyra nyckelmekanismerna i presynaptiska kolinerga nervterminaler som effekten av BOTOX® är beroende av:

 • Receptorbindning
 • Internalisering
 • Translokation
 • Klyvning av SNAP25

Informationsfilm: Westport – Allergans globala tillverknings- och distributionsanläggning

Praktiskt kring BOTOX®-injektioner

BOTOX® finns i tre flaskstorlekar: BOTOX® 50 Allergan-enheter, BOTOX® 100 Allergan-enheter och BOTOX® 200 Allergan-enheter. Det är viktigt att rätt mängd spädningsvätska används för att lösa ett önskat antal enheter. Produkten är enbart avsedd för engångsbruk och all oanvänd lösning ska kasseras.BOT

BOTOX® ska enbart lösas i steril, fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska). Lämplig mängd spädningsvätska ska dras upp i en injektionsspruta.BOT

Mer om förberedelse av behandling med BOTOX® och spädningstabeller

Förbereda BOTOX®-behandling

Hur snabbt sätts effekten av BOTOX® in och hur lång är varaktigheten?

Effekt av BOTOX®

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Kronisk migrän 11-10-2021

Så bra har skandinaviska kliniker hämtat sig från pandemin

Covid-19 ställde rutinerna på ända. Vid pandemins början märktes en tydlig nedgång i besök bland patienter som behandlas med botulinumtoxin för kronisk migrän. En ny undersökning visar en desto mer positiv bild.

Kronisk migrän 03-09-2021

En underskattad sjukdom med stora kostnader

Sjukdomsbördan av migrän är stor. Ändå är problemet underskattat och migränpatienter får kämpar i det tysta, många gånger utan adekvat hjälp av vården, även i Skandinavien. Därför uppmärksammar vi Migraine Awareness Week.

Referenser

 • [DOF0048]   -   Allergan. Data on File. INT/0048/2015.
 • [DOF0837]   -   Allergan. Data on File. INT/0837/2016.
 • [DOF0663]   -   Allergan. Data on File. INT/0663/2016.
 • [DOF0721]   -   Allergan. Data on File. INT/0721/2016.
 • [DOF0572]   -   Allergan. Data on File. INT/0572/2016.
 • [DOF0423]   -   Allergan. Data on File. INT/0423/2016.
 • [DOF0159]   -   Allergan. Data on File. INT/0159/2016.
 • [DOF0156]   -   Allergan. Data on File. INT/0156/2016.
 • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics.
 • [VIS]   -   VISTABEL® Summary of Product characteristics.
 • [BRI14]   -   Brin MF, et al. Biologics. 2014;8:227–241.
 • [DYS]   -   Dysport® Summary of Product Characteristics.
 • [DOF0179]   -   Allergan. Data on File. INT/0179/2015.
 • [KAR08]   -   Karseuty G, et al. Eur Uro 2008; 53: 275-287.
 • [MAR05]   -   Marchetti A el al. Move Dis 2005; 20: 937-944.
 • [XEO]   -   Xeomin® UK Summary of Product Characteristics.
 • [FER12]   -   Fernandez-Salas E et al. PLoS ONE 2012; 7(11): e49516.
Stäng