Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

Behandling vid kronisk migrän

BOTOX för att behandla kronisk migrän

PREEMPT injektionsparadigm utformades specifikt för behandling av kronisk migrän, på basis av den befintliga kunskapen av patofysiologin. BLU10, BLU17 31-39 intramuskulära, dosfixerade injektioner att administrera på fixerade punkter i huvud och nacke var 12e vecka. BOT

BOTOX-injektioner, injektionsparadigm

BOTOX PREEMPT injektionsparadigm vid behandling av kronisk migrän

Rekommenderad dos: 155 enheter till 195 enheter administrerat intramuskulärt i form av injektioner om 0,1 mL (5 enheter) i 31 eller upp till 39 injektionsställen.

Här presenteras en översikt av injektionspunkterna för PREEMPT:

Huvud/nackområde Total dosering (antal injektionsställena)
A. Korrugatorb 10 enheter (2 ställen)
B. Procerus 5 enheter (1 ställe)
C. Frontalisb 20 enheter (4 ställen)
D. Temporalisb 40 enheter (8 ställen) upp till 50 enheter (upp till 10 ställen)
E. Occipitalisb 30 enheter (6 ställen) upp till 40 enheter (upp till 8 ställen)
F. Nackens paraspinala musklerb 20 enheter (4 ställen)
G. Trapeziusb 30 enheter (6 ställen) upp till 50 enheter (upp till 10 ställen)
Totalt doseringsintervall: 155 enheter till 195 enheter
31 till 39 injektionsställen

a 1 i.m. injektionsställe = 0,1 mL = 5 enheter BOTOX®
b Dosen distribueras bilateralt
* Enheter är lika med Allerganenheter

PREEMPT-paradigmet riktar in sig på 7 muskelområden

31 injektionsställen är bestämda och ska injiceras med en specifikt 5 enheter på varje ställe (kallat “fixed-site, fixed dose”). Utöver dessa finns ytterligare 8 potentiella injektionsställen, enligt principen “följ smärtan” (kallat “follow the pain”). Det totala antalet enheter är därför 155-195.BOT


A KORRUGATOR
10 enheter
(2 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 90°

B PROCERUS
5 enheter
(1 injektionsställe)
Injektion: ytliga, 90°

C FRONTALIS
20 enheter
(4 injektionsställen)
Injektion: ytliga

D TEMPORALIS
40 enheter
(8 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
vinklade uppåt

TEMPORALIS *
Upp till ytterligare 10 enheter
(2 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
vinklade uppåt

E OCCIPITALIS
30 enheter
(6 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
vinklade uppåt

OCCIPITALIS
Upp till ytterligare 10 enheter
(2 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
vinklade uppåt

F NACKENS PARASPINALA MUSKLER
20 enheter
(4 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
nära facia
G TRAPEZIUS
FSFD: 30 enheter
(6 injektionsställen)
Injektion: ytligt
TRAPEZIUS
Upp till ytterligare 20 enheter
(4 injektionsställen)
Injektion: ytligt

*Follow The Pain

Spädning vid användning av flaska om 200 Allerganenheter

1

Dra upp 4 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i en 5 mL spruta.

2

Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektionsflaskan. Lämna nålen i flaskan.Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

3

Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

4

Anslut en 1 mL spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i flaskan och dra upp 1 mL av den beredda BOTOX-lösningen. Lossa sprutan och anslut en 30-gauge injektionsnål. Upprepa proceduren med de 3 övriga 1 mL injektionssprutorna

5

När proceduren är klar ska du ha framför dig: 4 st 1 mL sprutor, varje spruta fylld med 1 mL 50 enheter BOTOX och på varje spruta är det påsatt en 30-gaugue injektionsspruta. (1-tumnålar kan användas för tjockare halsmuskel) Färdigspädd injektionslösning: 0,1 mL = 5 Allerganenheter

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

Spädning vid användning av två flaskor om 100 Allerganenheter

1

Dra upp 2 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i vardera 2 st 3 mL sprutor.

2

Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektions- flaskorna. Lämna nålen i flaskorna. Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

3

Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

4

Anslut en 1 mL spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i vardera flaska. Dra upp 1 mL av den beredda BOTOX-lösningen i respektive spruta. Lossa de två sprutorna och anslut 30-gauge injektionsnålar. Upprepa proceduren med de 2 övriga 1 mL injektionssprutorna.

5

När proceduren är klar ska du ha framför dig: 4 st 1 mL sprutor, varje spruta fylld med 1 mL 50 enheter BOTOX och på varje spruta är det påsatt en 30-gague kanyl. (1 tum nålar kan användas för tjockare halsmuskel)

Färdigspädd injektionslösning: 0,1 mL = 5 Allerganenheter

Vanliga biverkningar av BOTOX-behandling

I kliniska prövningar för kronisk migrän var andelen patienter som rapporterade någon form av biverkan 26 procent vid den första behandlingen, vilket minskade till 11 procent vid den andra behandlingen. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoixin i muskulatur.BOT Läs mer här

Referenser

  • [BLU10]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Method of injection of OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache 2010; 50: 1406–1418
  • [BLU17]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Insights into the functional anatomy behin the PREEMPT injecting paradigm: Guidance on achieving optimal outcomes. Headache 2017;57(5):766-777
  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
Stäng