Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

Migränsymptom och diagnoskriterier

Bedöm patientens migränbesvär

HIT-6-testet ger dig dialogunderlag för att bedöma patients migränsymptom. HIT-6 står för Headache Impact Test och omfattar 6 frågor.

1

När du har huvudvärk, hur ofta är smärtorna starka?

0%
2

Hur ofta begränsar huvudvärken dig från att göra vardagliga aktiviteter, så som hushållsarbete, jobb, skolarbete eller sociala aktiviteter?

0%
3

När du har huvudvärk, hur ofta önskar du att du kunde lägga dig ner?

0%
4

Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt dig för trött för att utföra ditt jobb eller andra vardagliga aktiviteter på grund av din huvudvärk?

0%
5

Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt dig uppgiven, ilsken eller irriterad på grund av huvudvärken?

0%
6

Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har huvudvärken begränsat din förmåga att koncentrera dig på jobbet eller vid vardagliga aktiviteter.

0%
Beräkna resultatet

Totalt antal poäng:

Det totala antalet poäng varierar mellan 36-78

Höga poäng indikerar att huvudvärken har stor inverkan på din patients liv. Uppmuntra din patient att göra testet och ha det som utgångspunkt för er diskussion. Testet är bland annat ett konkret sätt att utvärdera behandlingen.

Var vänlig och svara på samtliga frågor för att få ditt resultat.

Migränanfall och diagnoskriterier

Kronisk migrän är distinkt från episodisk migrän och är definierad av internationella huvudvärksorganisationen ICHD som:

Huvudvärk ≥ 15 dagar per månad

Varav migrän ≥ 8 dagar per månad

Pågående under minst 3 månader de senaste 12 månaderna (vilka inte behöver vara sammanhängande)IHS

Patienter med kronisk migrän är mer funktionsnedsatta av sin sjukdom än vid andra typer av migrän och upplever högre frekvens av:

Familje- och arbetslivsrelaterade problem BUS18, BUS10

Sömnstörningar BUS17

Depression och ångest ADA15

Referenser

  • [IHS]   -   ICHD guidelines 3rd edition. Available at: www.ihs-headache.org/ichd-guidelines. Accessed October 2019
  • [BUS18]   -   Buse DC, Powers SW, Gelfand AA et al. Adolescent perspectives on the burden of a parent’s migraine: results from the CaMEO study, Headache. 2018;58(4):512-524
  • [BUS10]   -   Buse DC, Manack A, Serrano D, et al. Sociodemographic and comorbidity profiles of chronic migraine and episodic migraine sufferers. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432
  • [BUS17]   -   Buse DC, et al. Presented at the American Headache Society Annual Scientific Meeting
  • [ADA15]   -   Adams AM, Serrano D, Buse D et al. The impact of chronic migraine: The chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study methods and baseline results. Cephalalgia 2015;35(7):563-578
Stäng