Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Bedöm patientens migränbesvär

HIT6-testet ger dig dialogunderlag för att bedöma patients migränsymptom. HIT6 står för Headache Intensity Test och omfattar 6 frågor.

1

När du har huvudvärk, hur ofta är smärtorna starka?

0%
2

Hur ofta begränsar huvudvärken dig från att göra vardagliga aktiviteter, så som hushållsarbete, jobb, skolarbete eller sociala aktiviteter?

0%
3

När du har huvudvärk, hur ofta önskar du att du kunde lägga dig ner?

0%
4

Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt dig för trött för att utföra ditt jobb eller andra vardagliga aktiviteter på grund av din huvudvärk?

0%
5

Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt dig uppgiven, ilsken eller irriterad på grund av huvudvärken?

0%
6

Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har huvudvärken begränsat din förmåga att koncentrera dig på jobbet eller vid vardagliga aktiviteter.

0%
Beräkna resultatet

Totalt antal poäng:

Det totala antalet poäng varierar mellan 36-78

Höga poäng indikerar att huvudvärken har stor inverkan på din patients liv. Uppmuntra din patient att göra testet och ha det som utgångspunkt för er diskussion. Testet är bland annat ett konkret sätt att utvärdera behandlingen.

Var vänlig och svara på samtliga frågor för att få ditt resultat.

Migränanfall och diagnoskriterier

Kronisk migrän är distinkt från episodisk migrän och är definierad av internationella huvudvärksorganisationen ICHD som IHS:

Huvudvärk ≥ 15 dagar per månad

Varav migrän ≥ 8 dagar per månad

Pågående under minst 3 månader de senaste 12 månaderna

Patienter med kronisk migrän är mer funktionsnedsatta av sin sjukdom än vid andra typer av migrän och upplever högre frekvens av:

Familje- och arbetslivsrelaterade problem BUS18, BUS10

Sömnstörningar BUS17

Depression och ångest ADA15

Målet med BOTOX®-behandling är att lindra patients symtom eller i bästa fall bli av med dem helt, med ökad livskvalitet som följd.

Referenser

  • [IHS]   -   ICHD guidelines 3rd edition. Available at: www.ihs-headache.org/ichd-guidelines. Accessed October 2019
  • [BUS18]   -   Buse DC, et al. Headache. 2018;58(4):512-524.
  • [BUS10]   -   Buse DC, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432.
  • [BUS17]   -   Buse DC, et al. Presented at the American Headache Society Annual Scientific Meeting
  • [ADA15]   -   Adam AM, et al. Cephalalgia. 2015;35(7):563-578.
Stäng