Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

Kronisk migrän och huvudvärk varje dag

BOTOX indikation

BOTOX (botulinumtoxin typ A) är indicerad för symptomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän, under minst 3 av de senaste 12 månaderna), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel.BOT

BOTOX och injektionsparadigmet PREEMPT är utvecklat specifikt för att behandla kronisk migrän

 

Klinisk effekt och säkerhet

BOTOX är det enda läkemedlet som är godkänt specifikt för behandling av kronisk migrän BOT

Statistiskt signifikant färre huvudvärksdagar jämfört med placebo(p<0.001)BOT

Förändring från baslinjen av genomsnittligt antal huvudvärksdagar vecka 24: BOTOX -8.4 dagar vs. placebo -6.6 dagar

Statistiskt signifikant förbättring av livskvalitet jämfört med placebo(p<0,001)BOT

Förändring från baslinjen i totalpoäng enligt Headache Impact Test, HIT-6 vecka 24: BOTOX -4,8 jämfört med placebo -2,4

 

I en 108-veckors fas 4-studie visar att effekt byggs upp över en tid (n = 716).BLU18 Effekten av en BOTOX®-behandling sitter i cirka tre månader. Behandling måste därför i regel upprepas var tredje månad.BOT

Behandling med BOTOX kan lindra kronisk migrän

Verkningsmekanismen för BOTOX vid kronisk migrän inte helt klarlagd. Preklinisk forskning indikerar att BOTOX kan blockera frisättningen av transmittorsubstanser som är förknippade med smärta. Detta kan hämma perifer sensitisering, och eventuellt medföra att även central sensibilisering hämmas. BOT

Injektionsparadigmet är specifikt utformat för behandling av kronisk migrän, med rekommenderat 12 veckors behandlingsintervall.

Behandling med BOTOX

Erbjud din patient HIT6 migräntestet, för att underlätta utvärderingen av BOTOX-behandlingen.

Migräntest till patient

Kronisk migrän

Mer material och fakta om kronisk migrän att erbjuda patienten finns på www.kroniskmigran.se.

Kronisk Migrän

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Migränpodden 13-06-2022

MigränPodden

Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp. MigränPodden är ett initiativ från AbbVie med syfte att sätta ljus på dagens utmaningar inom migränområdet och...

Kronisk migrän 29-04-2022

Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.

Referenser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics.
  • [WHO]   -   The global burden of disease: 2004 update. Available at: www.who.int/publications/i/item/9789241563710
  • [ADA15]   -   Adams AM, Serrano D, Buse D et al. The impact of chronic migraine: The chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study methods and baseline results. Cephalalgia 2015;35(7):563-578
  • [BUS18]   -   Buse DC, Powers SW, Gelfand AA et al. Adolescent perspectives on the burden of a parent’s migraine: results from the CaMEO study, Headache. 2018;58(4):512-524
  • [BUS10]   -   Buse DC, Manack A, Serrano D, et al. Sociodemographic and comorbidity profiles of chronic migraine and episodic migraine sufferers. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432
  • [BLU18]   -   Blumenfeld AM, Stark RJ, Freeman MC et al. Long-term study of the efficacy and safety of OnabotulinumtoxinA for the prevention of chronic migraine: COMPEL study. J Headache Pain. 2018;19(1):13
  • [AUR11]   -   Aurora SK, Winner P, Freeman MC et al. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: Pooled analyses of the 56-week PREEMPT clinical program. Headache 2011 ; 51: 1358–1373
  • [BLU10]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Method of injection of OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache 2010; 50: 1406–1418
  • [BLU17]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Insights into the functional anatomy behin the PREEMPT injecting paradigm: Guidance on achieving optimal outcomes. Headache 2017;57(5):766-777
Stäng