Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Kronisk migrän och
huvudvärk varje dag

BOTOX® indikation

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) är indicerad för symptomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän, under minst 3 av de senaste 12 månaderna), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel.BOT

BOTOX® och injektionsparadigmet PREEMPT är utvecklat specifikt för att behandla kronisk migrän

 

Klinisk effekt och säkerhet

BOTOX® är det enda läkemedlet som är specifikt godkänt för behandling av kronisk migrän BLU10, DOD10, AUR11, LIP16, SIL15

Statistiskt signifikant färre huvudvärksdagar jämfört med placebo(p<0.001)BOT

Förändring från baslinjen av genomsnittligt antal huvudvärksdagar vecka 24: BOTOX® -8.4 dagar vs. placebo -6.6 dagar

Statistiskt signifikant förbättring av livskvalitet jämfört med placebo(p<0,001)BOT

Förändring från baslinjen i totalpoäng enligt Headache Impact Test, HIT-6 vecka 24: BOTOX® -4,8 jämfört med placebo -2,4

 

Tre behandlingscykler kan behövas för att utvärdera det kliniska resultatetSIL15

Effekten av BOTOX® byggs upp gradvis. Effekten av en BOTOX®-behandling sitter i cirka tre månader. Behandling måste därför i regel upprepas var tredje månad.BOT

Behandling med BOTOX® kan lindra kronisk migrän

Verkningsmekanismen för BOTOX® vid kronisk migrän inte helt klarlagd. Preklinisk forskning indikerar att BOTOX® kan blockera frisättningen av transmittorsubstanser som är förknippade med smärta. Detta kan hämma perifer sensitisering, och eventuellt medföra att även central sensibilisering hämmas. BOT

Informationsfilm: Kronisk migrän

Injektionsparadigmet är specifikt utformat för behandling av kronisk migrän, med rekommenderat 12 veckors behandlingsintervall

Behandling med BOTOX®

Erbjud din patient HIT6 migräntestet, för att underlätta utvärderingen av BOTOX®-behandlingen.

Migräntest till patient

Kronisk migrän

Mer material och fakta om kronisk migrän att erbjuda patienten finns på www.kroniskmigran.se.

Kronisk Migrän

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Fokal spasticitet efter stroke 22-03-2021

Bättre effekt med tidig BOTOX®-behandling hos patienter med spasticitet efter stroke...

Är tidpunkten för behandling med BOTOX® viktig för utfallet? En ny studie genomförd av Patel, Ward och Jost et al visar på effekten av tidig insättning av BOTOX® hos vuxna patienter med fokal spasticitet efter stroke.

Fokal spasticitet efter stroke 17-02-2021

Det här säger experter om framgångsrikt multi-disciplinärt samarbete på kliniken

Samarbetet mellan olika professioner är ett centralt område när läkare inom spasticitetsbehandling tillfrågas om de största utmaningarna för lyckas bättre med behandlingen. Hur kan det göras på bästa sätt? Vi har intervjuat några experter på området.

Referenser

 • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics.
 • [WHO]   -   The global burden of disease: 2004 update. Available at: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/. Accessed October 2018.
 • [BUS17]   -   Buse DC, et al. Presented at the American Headache Society Annual Scientific Meeting
 • [ADA15]   -   Adam AM, et al. Cephalalgia. 2015;35(7):563-578.
 • [BUS18]   -   Buse DC, et al. Headache. 2018;58(4):512-524.
 • [BUS10]   -   Buse DC, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432.
 • [AUR11]   -   Aurora SK, et al. Headache 2011 ; 51: 1358–1373.
 • [BLU18]   -   Blumenfeld AM, et al. J Headache Pain. 2018;19(1):13.
 • [BYU17]   -   Byun Jl, et al. J Clin Neurol. 2017;13(1)-98-100.
 • [NEG16]   -   Negro A, et al. J Headache Pain. 2016;17:1.
 • [KHA15]   -   Khalil M, et al. International Headache Congress (IHC) 2015, 14-17 May; Valencia, Spain. Poster.
 • [AIC16]   -   Aicua-Rapun I, et al. J Headache Pain. 2016;17:112.
 • [STA17]   -   Stark C, et al. The Australian and New Zealand Association of Neurologists Annual Scientific Meeting (ANZAN ASM) 2017, 9-12 May; Gold Coast, Queensland, Australia.
 • [KOL16]   -   Kollewe K, et al. J Neural Transm. 2016;123(5):533-540.
 • [VIK16]   -   Vikelis M, et al. J Headache Pain. 2016;17(1):84.
 • [BLU10]   -   Blumenfeld AM, et al. Headache 2010; 50: 1406–1418.
 • [BLU17]   -   Blumenfeld AM, et al. Headache. 2018;57(5):766-777.
 • [DOD10]   -   Dodick OW, et al. Headache 2010; 50: 921-936.
 • [LIP16]   -   Lipton RB, et al. Cephalalgia 2016: 0333102416652092.
 • [SIL15]   -   Silberstein SD, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 996–1001.
 • †   -   Öppen, multicenter-, singelarmstudie med vuxna CM-patienter som behandlats med 155 U BOTOX® var 12: e vecka med hjälp av ett fast injektionsparadigm med fixed-site, fixed-dose.
 • 1   -   Blumenfeld AM, et al. The European Headache and Migraine Trust (EHMTIC) 2016; 15–18 September 2016; Glasgow, UK.
Stäng