Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Letar du efter
behandlingsinformation om botox®
för dina patienter

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Juvenil cerebral pares

För att underlätta muskelstretchning vid juvenil cerebral pares kan behandling med BOTOX® hjälpa.

BOTOX® indikation: Juvenil cerebral pares

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) är indicerat för behandling av fokal spasticitet i samband med dynamisk spetsfot orsakad av spasticitet, hos ambulanta patienter (över 2 års ålder) med juvenil cerebral pares.

Spetsfot kan ha en betydande negativ inverkan på barnets vardag med smärta, knä- och fotledsproblem, därtill permanenta missbildningar på fötterna, avvikande gångmönster och nedsatt balans.

Klinisk effekt och säkerhet

BOTOX®: Bestående förbättringar i gångmönster och fotledsposition över 2 år[KOM]

Bestående behandlingsresultat på ”Physicans´Rating Scale” (PRS) med upprepade behandlingar över 2 år hos patienter med JCP[KOM]

Adapterad från Koman et al 2001. 207 patienter ingick i studien. 155 patienter fullföljde minst ett års behandling. 42 patienter fullföljde 2 års behandling eller längre.

Responders: Patienter med ≥ 2 poängs förbättring på PRS Composite score.

PRS Composite Score: funktion av förändring i dynamiskt gångmönster.

Behandling med BOTOX® kan lindra muskelspänningar

BOTOX® motverkar muskeltonus genom att blockera perifer acetylkolinfrisättning och därmed impulsöverföring från hjärnan till muskeln. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX® verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig receptorerna hos muskeln i där det annars skulle haft sin verkan.

Informationsfilm: Juvenil cerebral pares

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

I kontrollerade kliniska studier har behandlingsrelaterade biverkningar rapporterats hos 17 procent av patienterna med pediatrisk cerebral pares. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin i muskulatur och uppträder vanligen inom de första dagarna efter injektionstillfället och är vanligtvis övergående.

Behandling med BOTOX® Juvenil cerebral pares

Spädning

Injektionsflaska med 50 enheter Injektionsflaska med 100 enheter Injektionsflaska med 200 enheter
Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska(steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel(natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 50 enheter. Mängd tillsatt spädningsvätska(steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel(natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 100 enheter. Mängd tillsatt spädningsvätska(steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel(natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 200 enheter.
20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
1,25 enheter 4 ml 8 ml N/A

Rekommenderad nål

Steril 23–26 gauge/0,60–0,45 mm nål.

Administreringsvägledning

Administreras som delad dos genom singelinjektioner i mediala respektive laterala delen av den drabbade gastrocnemiusmuskeln.

Rekommenderad dos

Hemiplegi: Den rekommenderade initiala totaldosen är 4 enheter/kg kroppsvikt i den drabbade extremiteten.

Diplegi: Den rekommenderade initiala totaldosen är 6 enheter/kg kroppsvikt uppdelat mellan de drabbade extremiteterna.

Maximal dos

200 enheter.

Efter BOTOX®-behandling

Sjukgymnastik hjälper till att förlänga och maximera effekten av BOTOX®-behandlingen och är en nödvändig del i behandlingsplanen för barn med cerebral pares. Behandlingen kan omfatta stretching, styrketräning, gipsförband, skenor för positionering och fixering samt rörelseträning. Sjukgymnastiken hjälper barnet att få kontroll över musklerna samt förbättra balans och rörlighet. Hos barn med spasticitet i benen ses en förbättring i gångmönstret (från tågång till normal häl-till-tågång) vanligen 2 till 4 veckor efter behandling. Maximalt resultat uppnås vanligen 4-6 veckor efter injicering.

Effekt av BOTOX®

Effekten av BOTOX®-behandling kan vara i upp till 12-16 veckor, beroende på vilken dos som injiceras i muskeln. Vanligen upprepas behandlingen efter 6-12 månader. Hur länge behandlingen fortsätter avgörs i regel i samråd mellan familj, läkare och fysioterapeut.

Referenser

  • KOM   -   Koman AL, et al. Pediatrics 2001; 108(5): 1062-1071.
Stäng