Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Behandling av
rynkor i ansiktet

Behandling med VISTABEL® botulinumtoxin ger långtidsverkande förbättring av ansiktsrynkor och åldersrelaterade linjer i ansiktet.

VISTABEL® indikation: behandling av ansiktsrynkor

För att reducera rynkor och linjer som naturligt uppstår i ansiktet används VISTABEL® vid tre godkända indikationer:

 • Måttliga till uttalade glabellaveck, den så kallade “argrynkan”, som uppstår när pannan rynkas maximalt.
 • Måttliga till uttalade rynkor i ögats utkanter som uppkommer vid maximalt leende, så kallade kråksparkar/skrattrynkor.
 • Måttliga till uttalade pannrynkor som uppkommer vid maximalt höjda ögonbryn.

VISTABEL® används när ansiktsrynkornas omfattning har en betydande psykologisk påverkan på vuxna patienter.VIS

VISTABEL® är det första*och mest sålda toxinet i världen** 1, 2

Med lång närvaro på marknaden har Allergans botulinumtoxin typ A använts i över 25 år och är ett väl beprövat läkemedel.

Över 25 år sedan första godkännandetDOF0423

Godkänd för 30 indikationerDOF0572 i 97 länder världen överDOF0721

Mer än 3 600 publikationer och över 150 kliniska studierDOF0721

Säkerhets- och effektprofil grundad på 88 randomiserade kliniska studierDOF0721

Skräddarsydd tillverkningsprocess säkerställer produkt av hög kvalitétDOF0179,BRM14

Cirka 80 miljoner injektionsflaskor producerade i världen sedan 1990DOF0721

Klinisk effekt och säkerhet

Det finns ingen klinisk data för patienter under 18 år. Det finns begränsade data från kliniska fas III-studier med VISTABEL® till patienter över 65 år. Ingen speciell dosjustering är dock nödvändig för användning hos äldre.VIS

Behandling med VISTABEL® - spädning och administrering

VISTABEL® får enbart lösas i steril, fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska). I enlighet med spädningstabellen nedan, ska den angivna mängden av steril normal saltlösning utan konserveringsmedel (0,9 % natriumkloridlösning för injektion) dras upp i en injektionsspruta för att erhålla en färdigberedd lösning med koncentrationen 4 enheter/0,1 m.

Injektionsflaskans storlek Mängd tillsatt spädningsvätska (steril normal saltlösning utan konserveringsmedel [0,9 % natriumkloridlösning för injektion]) Resulterande dos (enheter per 0,1 ml)
50 enheter 1,25 ml 4,0 enheter
100 enheter 2,5 ml 4,0 enheter

Rekommenderad injektionsvolym för varje injektion i muskulatur är 0,1 ml. VIS

Målet med rynkbehandling

VISTABEL® kan användas som monoterapi för respektive indikationsområde. Målet med samtidiga injektionsbehandlingar med VISTABEL® är att uppnå ett balanserat och naturligt ansiktsuttryck.LOR13 Patienter har rapporterat att de kände sig bättre gällande sina rynkor efter behandling med VISTABEL®.FAG17, DEB18

Efter VISTABEL®-behandling

Den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin är lokal muskelsvaghet. Som kan förväntas vid alla typer av injektioner kan själva sticket medföra smärta/en brännande eller stickande känsla, svullnad och/eller blåmärken. Patienten behöver inte förbereda sig för att stanna på kliniken över dagen. I allmänhet uppträder biverkningar inom de första dagarna efter en injektion och är av övergående art.VIS

Effekt av VISTABEL®

VISTABEL® injiceras lokalt i mycket små doser, därför är risken för att VISTABEL® ska sprida sig till andra delar av kroppen mycket liten. Dessutom försvinner effekten av VISTABEL® från kroppen helt och återgång till normal impulsöverföring sker vanligen inom 12 veckor efter injektionen när nervterminalerna återigen får kontakt med muskeländplattorna. VIS

Vanliga biverkningar av VISTABEL®-behandling

Biverkningar av substansen och behandlingsrelaterade biverkningar är lika mellan VISTABEL®-behandlingsområdenSOL16

 • Den vanligaste biverkningen är nasofaryngit och huvudvärk
 • Den vanligaste behandlingsrelaterade biverkningen är huvudvärk och ansiktsparesis

Inga allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar har rapporterats, och inga avbrott av behandling på grund av biverkan har rapporterats

Ögonlocksptos, ögonlocksödem och ögonbrynsptos är sällsynt vid samtidig behandling av de tre indikationsområdena med VISTABEL®.FAG17, DEB18

Biverkan Incidens i studie 142 FAG17 Incidens i studie 143 DEB18
VISTABEL 40 U (n=374) PLACEBO (n=100) VISTABEL 64 U (n=746) VISTABEL 40 U (n=318) PLACEBO (n=156)
Ögonlocksptos 2.7% 0% 0.9% 1.6% 0.6%
Ögonlocksödem 1.6% 0% 0.1% 1.3% 0%
Ögonbrynsptos 4.3% 0% 1.2% 1.9% 0%

Tabell anpassad från Faigen, et al. Dermatol Surg. 2017;43:S274-284 and De Boulle et al. Dermatol Surg 2018;00:1–12.

Utebliven effekt av rynkbehandling med VISTABEL®

Om det inte skett betydande förbättring jämfört med utgångsläget en månad efter injektionen, bör följande åtgärder vidtagas:

 • Analys av orsakerna till misslyckandet, t.ex. injektion i fel muskler, dålig injektionsteknik, bildande av toxinneutraliserande antikroppar, otillräcklig dos.
 • Förnyad bedömning av lämpligheten att behandla med botulinumtoxin typ A.

Om inga oönskade sekundära effekter av den första behandlingsomgången uppstod kan en andra behandlingsomgång inledas. Det ska vara minst tre månaders mellanrum mellan de två behandlingsomgångarna. VIS

VISTABEL® – i erfarenheten
ligger tryggheten

Referenser

 • [VIS]   -   VISTABEL® Summary of Product characteristics.
 • [DOF0423]   -   Allergan. Data on file. INT/0423/2016. July 2016.
 • [DOF0572]   -   Allergan. Data on File. INT/0572/2016. June 2016
 • [DOF0721]   -   Allergan. Data on File. INT/0721/2017. September 2017. Indications include both aesthetic and therapeutic.
 • [DOF0179]   -   Allergan. Data on File. INT/0179/2015.
 • [BRM14]   -   Brin MF, et al. Biologics. 2014;8:227–241.
 • [DOF0827]   -   Allergan. Data on file. INT/0827/2017. September 2017. Data collected Q1 2017.
 • [CAR15]   -   Carruthers A, et al.Dermatol Surg. 2015;41(6):693–701.
 • [DEB18]   -   De Boulle et al. Dermatol Surg 2018;00:1-12.
 • [FAG17]   -   Fagien, et al . Dermatol Surg. 2017; 43;S274-284.
 • [SOL16]   -   Solish N, et al. Dermatol Surg. 2016;42(3):410–419.
 • [BEE11]   -   Beer KR, et al. J Drugs Dermatol. 2011;10(1):39–44.
 • [LOW05]   -   Lowe NJ, et al. Dermatol Surg. 2005;31(3):257–262.
 • [LOR13]   -   Lorenc ZP, et al. Aesthetic Plast Surg. 2013;37(5):975–983.
 •    
 • 1.   -   Allergan. Data on file INT/0423/2016
 • 2.   -   Allergan. Data on file INT/0827/2017 – Botox is the #1 selling product of its type in the world.
 • *   -   First licensed Botulinum Toxin Type A
 • **   -   Therapeutic and aesthetic use
Stäng