Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Målet med BOTOX®-behandling

BOTOX® används för att behandla en rad olika tillstånd. Målet med att behandlingen är att patienten ska uppnå en kliniskt relevant förbättring eller i bästa fall bli av med symtomen helt, med en positiv inverkan på livskvaliteten som följd.

Tid till förbättring och varaktighet av behandlingseffekten

Kronisk migrän

Effekten av BOTOX® byggs upp över tid. Vissa patienter kan behöva tre injektionscykler för att nå klinisk relevant förbättring. Effekten av en BOTOX®-behandling varar i cirka tre månader. Behandling måste därför i regel upprepas var tredje månad.

Cerebral pares

Vid ihållande muskelkramper i benen hos barn som har cerebral pares, märks förbättringen vanligen inom de första två veckorna efter injektionen.

Fokal spasticitet i hand och handled samt fot och fotled

Vid ihållande muskelkramper i handled och hand samt fotled och fot hos patienter som har haft en stroke, kommer en förbättring vanligtvis att märkas inom de första 2 veckorna efter injektionen. Den maximala effekten märks vanligtvis ungefär 4 till 6 veckor efter behandlingen. De flesta patienter injiceras igen efter mellan 12 till 16 veckor. Behandling bör inte ges oftare än var 12:e vecka.

Blefarospasm och hemifacial spasm

Vid ihållande muskelkramper i ögonlock och ansikte, märks klinisk effekt inom 3 dagar efter injektionen och maximal effekt märks vanligtvis efter 1 till 2 veckor.

Cervikal dystoni

Vid ihållande muskelkramper i nacke och skuldror, märks klinisk effekt inom 2 veckor efter injektionen. Den maximala effekten märks vanligtvis ungefär 6 veckor efter behandlingen.

Idiopatisk överaktiv blåsa

Vid urinläckage på grund av överaktiv blåsa, märks klinisk effekt inom 2 veckor efter injektionen. Vanligtvis varar effekten ungefär till 6-7 månader efter injektionen.

Neurogen överaktiv detrusor

Vid urinläckage på grund av problem med urinblåsan som förknippas med ryggmärgsskada eller multipel skleros, märks klinisk effekt inom 2 veckor efter injektionen. Vanligtvis varar effekten till ungefär 8-9 månader efter injektionen.

Axillär hyperhidros

För kraftig svettning i armhålorna, märks klinisk effekt inom den första veckan efter injektionen. Vanligtvis varar effekten i genomsnitt 7,5 månader efter den första injektionen, och ungefär 1 av 4 patienter märker fortfarande effekt efter ett år.

Om du letar efter behandlingsinformation om botulinumtoxin för behandling av ansiktsrynkor, klicka här.

Vanliga biverkningar av BOTOX®

Generellt uppträder biverkningar inom de första dagarna efter BOTOX®-injektionen. De sitter vanligtvis i endast en kort tid men kan kvarstå i flera månader och i sällsynta fall längre.

Biverkningarna beror till viss del var på kroppen injektionerna görs och för vilken sjukdom behandlingen ges. Generella biverkningar av BOTOX®-behandling är till exempel smärta och svullnad vid injektionsstället, muskelspändhet, muskelsvaghet, illamående, domningar, yrsel, hudutslag och klådaBOT.

För fullständig säkerhetsprofil, se BOTOX® produktresumé på fass.se

Referenser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics.
Stäng