Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

“BOTOX i läpparna”

En av de vanligaste sökningarna på internet när det kommer till BOTOX är ”botox + läppar”.

Sökmönstret visar på en av de vanligaste missuppfattningarna om BOTOX och botulinumtoxin. Hur kunde det bli så?

BOTOX är ett specifikt läkemedel inom klassen botulinumtoxin typ A. BOTOX är godkänt av läkemedelsverket och används som behandling mot flera symtom och sjukdomar, däribland kronisk migrän.BOT

BOTOX är det mest använda botulinumtoxinet i världenDRG. Även om det vanligaste användningsområdet för botulinumtoxin är terapeutiskt, det vill säga mot sjukdomar och symtom som migrän och spasticitet, kvarstår det faktum att det är som behandling mot ansiktsrynkor botulinumtoxin är mest känt.

Google-statistik ger insikter

Statistik kring hur vi söker efter information på internet kan ge oss insikter om allmänhetens och patienters uppfattning om saker och ting. Sökmönstret ”botox + läppar” och ”botox i läpparna” pekar på en sammanblandning mellan BOTOX och fillers.

BOTOX har ej indikation för läppar

BOTOX verkningsmekanism resulterar i en muskelavslappnande effekt, jämfört med fillers som används för att återställa eller addera volym i valda delar av ansiktet. Att injicera BOTOX i läpparna på en patient skulle således inte få önskad effekt.

Läs mer om de läkemedelsverket godkända användningsområdena för BOTOX

Läs mer här

Referenser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
  • [DRG]   -   Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/
Stäng