Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

BOTOX®-behandling med
BOTOX®-injektioner

Minska symptombördan hos dina patienter

De medicinska tillstånd som BOTOX® används för, minskar patientens välmående och välbefinnande väsentligt. Tillstånden är kroniska med en högst påtagbar funktionsnedsättning. Målet med behandlingen är att minska de besvär som patienten upplever, eller i bästa fall bli av med besvären helt.

Så går behandling med BOTOX® till

Behandlingen ges i form av BOTOX®-injektioner utspädda flaskor om 50, 100 eller 200 Allergan-enheter. De injiceras direkt i det påverkade området enligt uppställt administreringsprotokoll. Injektionerna av BOTOX® ges på flera ställen inom det påverkade området. Inför behandlingen ska rätt mängd Allergan-enheter spädas till injektionssprutor.

Du och din patient har bestämt er för behandling med BOTOX®. Hur förbereder ni er på bästa sätt?

Behandling med BOTOX®

Du kan läsa mer om resultat och effekt av BOTOX®. Det underlättar t ex för dig när du ska diskutera förväntningar av behandlingen med din patient.

Effekt med BOTOX®

Resultat och effekt av BOTOX®-behandling

Doseringen och varaktigheten av effekten varierar beroende på patient och vilket tillstånd som behandlas. Målet för behandlingen med BOTOX® är att patienten ska uppleva en kliniskt relevant minskning av sina symtom, eller i bästa fall bli av med dem helt.

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Podcast 18-05-2021

Podcast

Allt du behöver veta om Master in Headache Disorders. Köpenhamns universitet och Danish Headache Center leder vägen mot framtiden med sitt mastersprogram i huvudvärkssjukdomar.

Cerebral pares 28-04-2021

BOTOX® får utökad indikation i cerebral pares

Som ett resultat av en översyn av tillgängliga data har BOTOX® (botulinumtoxin typ A) fått utökad indikation avseende cerebral pares, till att nu innehålla både fot och fotled.

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng