Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

BOTOX-behandling med BOTOX-injektioner

Minska symptombördan hos dina patienter

De medicinska tillstånd som BOTOX används för, minskar patientens välmående och välbefinnande väsentligt. Tillstånden är kroniska med en högst påtagbar funktionsnedsättning. Målet med behandlingen är att minska de besvär som patienten upplever.

Så går behandling med BOTOX till

Behandlingen ges i form av BOTOX-injektioner i utspädda flaskor om 50, 100 eller 200 Allergan-enheter. De injiceras direkt i det påverkade området enligt uppställt administreringsprotokoll. Injektionerna av BOTOX ges på flera ställen inom det påverkade området. Inför behandlingen ska rätt mängd Allergan-enheter spädas till injektionssprutor.

Du och din patient har bestämt er för behandling med BOTOX. Hur förbereder ni er på bästa sätt?

Behandling med BOTOX

Resultat och effekt av BOTOX-behandling

Doseringen och varaktigheten av effekten varierar beroende på patient och vilket tillstånd som behandlas. Målet för behandlingen med BOTOX är att patienten ska uppleva en kliniskt relevant minskning av sina symtom.

Du kan läsa mer om resultat och effekt av BOTOX®. Det underlättar t ex för dig när du ska diskutera förväntningar av behandlingen med din patient.

Effekt med BOTOX

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Migränpodden 13-06-2022

MigränPodden

Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp. MigränPodden är ett initiativ från AbbVie med syfte att sätta ljus på dagens utmaningar inom migränområdet och...

Kronisk migrän 29-04-2022

Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng