Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Letar du efter
behandlingsinformation om botox®
för dina patienter

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

BOTOX®-behandling med
BOTOX®-injektioner

Minska symptombördan hos dina patienter

De medicinska tillstånd som BOTOX® används för, minskar patientens välmående och välbefinnande väsentligt. Tillstånden är kroniska med en högst påtagbar funktionsnedsättning. Målet med behandlingen är att minska de besvär som patienten upplever, eller i bästa fall bli av med besvären helt.

Så går behandling med BOTOX® till

Behandlingen ges i form av BOTOX®-injektioner utspädda flaskor om 50, 100 eller 200 Allergan-enheter. De injiceras direkt i det påverkade området enligt uppställt administreringsprotokoll. Injektionerna av BOTOX® ges på flera ställen inom det påverkade området. Inför behandlingen ska rätt mängd Allergan-enheter spädas till injektionssprutor.

Du och din patient har bestämt er för behandling med BOTOX®. Hur förbereder ni er på bästa sätt?

Behandling med BOTOX®

Du kan läsa mer om resultat och effekt av BOTOX®. Det underlättar t ex för dig när du ska diskutera förväntningar av behandlingen med din patient.

Effekt med BOTOX®

Resultat och effekt av BOTOX®-behandling

Doseringen och varaktigheten av effekten varierar beroende på patient och vilket tillstånd som behandlas. Målet för behandlingen med BOTOX® är att patienten ska uppleva en kliniskt relevant minskning av sina symtom, eller i bästa fall bli av med dem helt.

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Fokal spasticitet efter stroke 17-02-2021

Det här säger experter om framgångsrikt multi-disciplinärt samarbete på kliniken

Samarbetet mellan olika professioner är ett centralt område när läkare inom spasticitetsbehandling tillfrågas om de största utmaningarna för lyckas bättre med behandlingen. Hur kan det göras på bästa sätt? Vi har intervjuat några experter på området.

Kronisk migrän 21-01-2021

Den här nya klinikguiden kan hjälpa dig utveckla din klinik

Vad behövs för att starta upp en BOTOX®-klinik? Och vilka är de enklaste knepen för att förbättra patientflödet på en befintlig klinik? Vår nya klinikguide hjälper dig identifiera era fokusområden.

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng