Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

BOTOX®-behandling med BOTOX®-injektioner

Minska symptombördan hos dina patienter

De medicinska tillstånd som BOTOX® används för, minskar patientens välmående och välbefinnande väsentligt. Tillstånden är kroniska med en högst påtagbar funktionsnedsättning. Målet med behandlingen är att minska de besvär som patienten upplever.

Så går behandling med BOTOX® till

Behandlingen ges i form av BOTOX®-injektioner i utspädda flaskor om 50, 100 eller 200 Allergan-enheter. De injiceras direkt i det påverkade området enligt uppställt administreringsprotokoll. Injektionerna av BOTOX® ges på flera ställen inom det påverkade området. Inför behandlingen ska rätt mängd Allergan-enheter spädas till injektionssprutor.

Du och din patient har bestämt er för behandling med BOTOX®. Hur förbereder ni er på bästa sätt?

Behandling med BOTOX®

Resultat och effekt av BOTOX®-behandling

Doseringen och varaktigheten av effekten varierar beroende på patient och vilket tillstånd som behandlas. Målet för behandlingen med BOTOX® är att patienten ska uppleva en kliniskt relevant minskning av sina symtom.

Du kan läsa mer om resultat och effekt av BOTOX®. Det underlättar t ex för dig när du ska diskutera förväntningar av behandlingen med din patient.

Effekt med BOTOX®

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Kronisk migrän 29-04-2022

Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.

Kronisk migrän 29-04-2022

Personcentrerad vård skapar jämlikhet och stärker personer med migrän

Syftet med personcentrerad vård är att skapa en rättvis och jämlik vård. Det är ett etiskt förhållningssätt för att hjälpa och lyfta patienten som ofta hamnar i ett trefaldigt underläge längst ned i vårdhierarkin. Som vårdgivare är det inte självklart att se och förstå denna maktobalans, vilken behöver brytas så att det istället blir ett samarbete mellan personen som är sjuk och hälso-och sjukvården.

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng