Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Letar du efter
behandlingsinformation om botox®
för dina patienter

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare
AMI 30-11-2020

Varför Augmented Reality kan ge fler patienter tillgång till BOTOX®-behandling...

Ett verktyg för att utbilda fler injektörer och ge fler patienter tillgänglighet till vård, oavsett var i landet patienten och injektören befinner sig. Är Augmented Reality, AR, vägen framåt för Nordens BOTOX®-kliniker?

AMI 17-11-2020

Tre digitala trender som påverkar nordisk sjukvård

Coronapandemin har gett oanat bränsle i den digitala omställningen, liksom olika kriser drivit på utveckling tidigare i historien. Här är tre trender som påverkar den digitala utvecklingen av vår nordiska sjukvård nu och kommande år.

Kronisk migrän 28-10-2020

Ny studie: Samhället vinner på att behandla fler med BOTOX® (botulinum toxin typ A) vid...

Första hälsoekonomiska studien i sitt slag i Norden som visar på den kostnadsbesparande effekten av att behandla med BOTOX® vid kronisk migrän är nu publicerad. Det finns tre viktiga slutsatser från studien.

AMI 14-10-2020

Så ser behandlingen med botulinumtoxin ut 2025

Den 25 september hölls Allergan Medical Institutes stora nordiska expertmöte 2020. Här är en sammanfattning på 5 minuter.

BOTOX® 30-09-2020

Hur AI kan utveckla behandlingen med botulinumtoxin typ A

Uppmärksamheten och intresset för artificiell intelligens, AI, ökar inom den nordiska sjukvården. De senaste decennierna har kostnaden för att samla, lagra och hantera data sjunkit, samtidigt som vår förståelse för algoritmer ökat.

AMI 04-09-2020

Digitalt expertmöte: Så ser behandlingen med botulinumtoxin ut 2025

Den 25 september hålls Allergan Medical Institutes stora nordiska expertmöte 2020, detta år virtuellt. Temat är framåtblickande ”Vården 2025” och i programmet märks trendspaningar och nya insikter, men också flera best practice i användandet av ny teknologi och nya arbetssätt bland nordiska kliniker.

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng