Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Letar du efter
behandlingsinformation om botox®
för dina patienter

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare
Kronisk migrän 26-06-2020

Så kan lärdomar från EAN 2020 utveckla vetenskapligt utbyte framgent

Den europeiska neurologikongressen EAN genomfördes helt digital. Hur fungerade det att åka på kongress virtuellt och vad av innehållet intresserade mest?

Kronisk migrän 09-06-2020

Expertsjuksköterskor på migränkliniken – en outnyttjad potential?

Migrän är en vanlig sjukdom, som innebär en avsevärd sjukdomsbörda. Trots detta faktum är underbehandling fortfarande vanligt. Hur kan vi bygga upp ett sjukvårdssystem som ger tillgång till behandling för de som verkligen behöver det?

BOTOX® 01-06-2020

Nytt arbetssätt gav fler patienter tillgång till behandling

Fler patienter, på samma tid. Det blev resultatet av ett helt nytt arbetssätt på Sandvika Nevrosenter i Norge. I ett projekt i samarbete med Allergan undersöktes allt ifrån bedömning av patienter till tid för behandling och hur personalen rörde sig i rummet

Kronisk migrän 04-05-2020

Viktigt att kunna skilja på olika auratyper vid ”ögonmigrän”

I dagligt tal används uttrycket ”ögonmigrän” både vid retinal migrän och vid vanlig visuell aura. Medan läkare specialiserade på migrän känner igen och utifrån framtagna kriterier kan ställa diagnos på visuell aura, har få stött på det sällsynta tillståndet retinal migrän. Vilka är skillnaderna?

Fokal spasticitet efter stroke 24-04-2020

Hur ett trafikljus kan hjälpa patienter med spasticitet

Alltför ofta lämnas patienter med spasticitet efter en stroke utan behandling, men genom en samordnad metod kan fler patienter få hjälp. Ett nytt verktyg kan fungera som stöd.

Kronisk migrän 30-01-2020

Migrän- och huvudvärkskongresserna 2020

Nytt år och nya möjligheter till vetenskapligt lärande och utbyte. Vilka är de europeiska kongresserna för migrän och huvudvärkssjukdomar 2020? Vi har listan.

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng