Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Kronisk migrän 29-04-2022

Personcentrerad vård skapar jämlikhet och stärker personer med migrän

Cirka 1,5 miljoner svenskar lever med migränSTO. Två procent av hela befolkningen, 200 000 personer, har så svår migrän att sjukdomen är kroniskNAT1. Men trots att migrän räknas som en folksjukdom är tillgången till specialistvård mycket begränsad och de regionala skillnaderna när det gäller diagnos, väntetider och behandling är stora.

Anna Forsberg är professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och leder utvecklingsarbetet för personcentrerad och evidensbaserad vård. Hon arbetar även som sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus.

– Syftet med personcentrerad vård är att skapa en rättvis och jämlik vård. Det är ett etiskt förhållningssätt för att hjälpa och lyfta patienten som ofta hamnar i ett trefaldigt underläge längst ned i vårdhierarkin. Som vårdgivare är det inte självklart att se och förstå denna maktobalans, vilken behöver brytas så att det istället blir ett samarbete mellan personen som är sjuk och hälso-och sjukvården.


Anna Forsberg, sjuksköterska och professor vid Lunds universitet

En spelad roll

Anna Forsberg menar att patient egentligen är en roll man förväntas spela när man inte mår bra. Och som sjuk väljer man inte sina medspelare, man får heller inget manus eller regi. Därför är det extra viktigt att känna sig sedd och uppleva att man blir tagen på allvar. Personer med migrän behöver känna tillit till vården. Här kommer den personcentrerade vården in.

– För att det ska fungera optimalt krävs samarbete mellan patienter och hälso- och sjukvården, säger Anna Forsberg. En del i detta är att upprätta en vårdplan eller hälsoplan som vissa föredrar att kalla det. Planen går ut på att analysera och identifiera områden som påverkar livet vid migrän.

Verktygslåda till hjälp

Tillsammans med AbbVie har Anna Forsberg nyligen tagit fram ett material med namnet “Min vårdväg” som ska göra det lättare för båda parter att förstå hur man kan jobba med personcentrerad vård. Materialet består av två delar, en som vänder sig till vårdpersonal och en till personer med migrän.

– ”Min vårdväg” fungerar som en verktygslåda där vården får råd kring hur de kan ställa frågor till patienten så att hen känner sig sedd och tagen på allvar och hur man analyserar patientens livssituation så att hela bilden framträder. Det är viktigt att inte bara dela med sig av sina symtom när man kommunicerar med vårdpersonalen utan det gäller också att själv vara aktiv och ställa frågor. Patienterna måste samtidigt jobba på sin tillit till vården.

– Patientdelen handlar om att patienterna ska känna att vården anstränger sig för att se dem och hela deras livssituation. Bland annat informeras det om att de har rätt till en vårdplan. I vårdplanen ska patienten till exempel kunna beskriva hur migränens tidiga faser tar sig uttryck och hur hen eventuellt undviker utlösande triggers. En viktig uppgift är också att ha ett framåtblickande fokus och beskriva vilka mål man har. Vårdplanen innehåller tre olika punkter ” Så här vill jag må”, “Det här kan jag göra själv” och “Det här behöver jag hjälp av vården med”.

Förutom information om vårdplanen är  “Min vårdväg” en hjälp för att  initiera samtal mellan patienten och vården där en illustration i form av ett vårdhjul visar olika delar av personens vardagsliv. Vårdhjulet, som innehåller färgerna rött, gult och grönt, symboliserar tre viktiga områden att prata om, där rött visar på saker som patienten behöver vårdens hjälp med. Och gult är saker som patienten själv kan hantera.

Anna Forsberg berättar att man vid framtagandet av materialet fått hjälp av personer med migrän. Även Huvudvärksförbundet har kommit med värdefulla synpunkter.

– Det här samarbetet har varit viktigt för oss. Hittills har samtliga involverade varit mycket nöjda och vi hoppas nu att materialet ska stärka personer med kronisk migrän, säger Anna Forsberg.

SE-BCM-220014, mars 2022

Därför satsar AbbVie på material för person-
centrerad vård vid migrän

Läs artikeln här

Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

Läs artikeln här

Referenser

  • [STO]   -   Lars Jacob Stovner, Colette Andree. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain. 2010 Aug;11(4):289-99
  • [NAT1]   -   Natoli JL, Manack A, Dean B, et al. Global prevalence of chronic migraine: a systematic review. Cephalalgia 2010 May;30(5):599-609
Stäng