Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Kronisk migrän 06-04-2022

Därför satsar AbbVie på material för personcentrerad vård vid migrän

– Det är viktigt för en person som lever med en sjukdom att vara med och fatta beslut om sin egen vård och hälsa. För att nå dit så behöver personen bli sedd, hörd, bekräftad, respekterad och tagen på allvar. Därför känns det betydelsefullt att ta fram ett material som “Min vårdväg”, säger Linn Mandahl, vd på AbbVie Scandinavia, som är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar.

Materialet, som framställts tillsammans med bland annat Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och sjuksköterska på Skånes universitets-sjukhus sätter personen som lever med migrän i centrum och kan på så vis utveckla och hjälpa vården att bli mer jämlik, samtidigt som det förbättrar livet för den som lever med migrän.

– Vi ser och hör från flera olika intressenter att migränvården är ojämlik och inte tillräckligt högt prioriterad. Inom AbbVie har vi ett starkt engagemang i patientfrågor inom alla våra sjukdomsområden och det går som en röd tråd i många av våra initiativ att engagera personer i sin egen hälsa, säger Linn Mandahl.


Linn Mandahl, vd på AbbVie Scandinavia

Vill förbättra människors liv

– Vårt mål handlar om att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. När vi gjorde vårt patientreseprojekt och analyserade migränpatienters väg i vården insåg vi att det fanns utrymme för förbättringar i omhändertagandet. Många patienter uttryckte frustration över att inte bli tagna på allvar och att inte få möjlighet att träffa en huvudvärksspecialist trots mycket svåra symtom. Det ledde så småningom till ”Min vårdväg”.

Linn Mandahl berättar att materialet testats på medlemmar i Huvudvärksförbundet.

– Det som har varit slående är att alla som tittat på materialet har återkopplat och sagt att det gör att de känner att de blir tagna på allvar. Huvudvärksförbundet tycker att materialet är så bra och viktigt att de också vill hjälpa oss att sprida det till många fler.

SE-BCM-220013, mars 2022

Personcentrerad vård skapar jämlikhet och stärker personer med migrän

Läs artikeln här

Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

Läs artikeln här

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng