Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Kronisk migrän 11-10-2021

Så bra har skandinaviska kliniker hämtat sig från pandemin

Covid-19 ställde rutinerna på ända. Vid pandemins början märktes en tydlig nedgång i besök bland patienter som behandlas med botulinumtoxin för kronisk migrän. En ny undersökning visar en desto mer positiv bild.

Covid-19 har orsakat stora utmaningar för hälso- och sjukvården i hela världen. Så också i Skandinavien och bland patienter som behandlas löpande med botulinumtoxininjektioner, till exempel för kronisk migrän, spasticitet och dystoni.

För att få en bild av hur antalet genomförda behandlingar har utvecklat sig jämfört med tiden före pandemins utbrott, lät vi undersökningsföretaget Kantar fråga läkare i Sverige, Norge och Danmark som behandlar svår migrän med botulinumtoxin. Undersökningen genomfördes i april-maj i år.

 

Två tredjedelar tillbaka till på det normala

Bland kliniker som behandlar svår migrän med botulinumtoxin uppskattar två tredjedelar av tillfrågade kliniker att antalet genomförda behandlingar nu är tillbaka på den nivå kliniken låg före pandemin, plus-minus 10 procent. Resterande uppskattar att de befinner sig mellan 50 och 80 procent eller var osäkra.

Så påverkades huvudvärksvården i Norge och Danmark under pandemins första fas

Läs mer här

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng