Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Kronisk migrän 03-09-2021

En underskattad sjukdom med stora kostnader

Sjukdomsbördan av migrän är stor. I USA orsakar migrän ungefär 157 miljoner förlorade arbetsdagar årligen1. I Storbritannien ligger sjukdomen bakom 25 miljoner förlorade skoldagar om året2. Ändå är problemet underskattat och migränpatienter får kämpar i det tysta, många gånger utan adekvat hjälp av vården, även i Skandinavien. Därför uppmärksammar vi Migraine Awareness Week.

– Trots att migrän är så vanligt så finns lite förståelse för sjukdomen. En orsak är just att huvudvärk är vanligt. Det är en normal reaktion på bland annat sömnbrist, hunger och stress. Det gör att till exempel arbetsgivare kan ha svårt att förstå problemet eftersom de jämför med sin egen huvudvärk där ett par Alvedon hjälper, förklarar Mattias Linde, professor i neurologi och överläkare vid Tjörns Huvudvärksklinik. Hit kommer patienter med de svåraste typerna av huvudvärk och nervsmärta i huvudet för utredning och behandling.

Lika mångfacetterad som psykiatrin
Enligt International Headache Society finns 270 olika huvudvärksdiagnoser. Hit hör till exempel migrän med oklar diagnos eller utan tillfredsställande behandling och kronisk migrän med behov av botulinumtoxinbehandling eller annan injektionsbehandling.

– Migrän är lika mångfacetterat som hela psykiatrin. Sjukdomen, som är vanligare hos kvinnor än män, är genetisk och sitter i hjärnan. säger Mattias Linde. Själv misstänker han att en orsak till att både förståelsen och vården är eftersatt kan beror på att fler kvinnor än män är drabbade.

– Det är ett tema i svensk sjukvård att kvinnosjukdomar negligeras. Men å andra sidan nonchaleras även män med migrän.

En annan orsak till att migrän underskattas är att det inte är en dödlig sjukdom. Ska vården spara pengar får migrän stryka på foten.
– Neurologmottagningarna är upptagna av MS-och Parkinsonspatienter. Migränpatienter nekas därför ofta neurologisk sjukvård och hänvisas istället till primärvården. Men de 2 procent av svenskarna som har kronisk migrän blir inte hjälpta där. De behöver specialistvård. Ett annat problem är att det finns för få huvudvärkskliniker i Sverige. De som finns är också av skiftande kvalitet.

Största sjukvårdsbördan
Mattias Linde framhåller att migrän är den största sjukdomsbördan vi har i landet. När man tittat på de årliga utgifterna för migrän i EU så kostar en genomsnittlig person 12 000 kronor i sjukvårdskostnader, inkomstbortfall och nedsatt produktivitet årligen, vilket motsvarar en total kostnad på 50 miljarder euro3. I Sverige har cirka 15 procent i befolkningen migrän. När Institutet för hälsoekonomi i Lund räknat på det kostar kronisk migrän 250 000 kronor per person och år4.

– Merparten av den monetära förlusten beror på att personer med migrän inte kan jobba. Majoriteten är kvinnor i arbetsför ålder. De som ändå kämpar på och går till jobbet utför endast 50 procent av sin normala kapacitet. Det innebär att 90 procent av kostnaderna är indirekta. Endast 10 procent är direkta kostnader i form av mediciner och specialistvård.

Mattias Linde menar att om patienterna fick specialistvård direkt så skulle det spara pengar.
–Vi måste få politikerna att förstå detta och erbjuda de hårdast drabbade specialistvård, säger han. Idag ser det också helt olika ut i de olika regionerna. Det är dubbelt så svårt att få hjälp i Västra Götaland än i till exempel Stockholm.

Det innebär att 90 procent av kostnaderna är indirekta. Endast 10 procent är direkta kostnader i form av mediciner och specialistvård.
- Mattias Linde, professor i neurologi och överläkare vid Tjörns Huvudvärksklinik

Kan vara ett stigma
Att lida av migrän kan vara ett stigma i arbetslivet. Många vittnar om att de blir inkallade till arbetsgivaren för att de inte dykt upp på jobbet trots att chefen vet att de har migrän. Det behöver också lämna ett förstadagsintyg.
– Det här är stressande och kan i sin tur leda till mer migrän och överanvändning av mediciner, vilket ger ännu mer huvudvärk, förklarar Mattias Linde.

Långsamt bättre
Mattias Linde är ändå hoppfull. Från att Västra Götaland har varit sämst i landet på att behandla migränpatienter satsar man nu på att bli en förebild för övriga regioner.
– Vi arbetar för att primärvården ska få ett kunskapslyft kring migrän och huvudvärk och att de hårdast drabbade ska få vård på neurologen på Sahlgrenska. Dessutom startar vi en kampanj mot allmänheten där de ska få lära sig mer om migrän. Via en app ska migränpatienter kunna få KBT-terapi och videosamtal med en specialist. När detta rullat igång räknar vi med att få neurologerna med på tåget. Även skolsjukvården kan kopplas in, avslutar Mattias Linde.

Referenser

  • 1. Migraine Research Foundation   -   https://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/
  • 2. Migraine Trust   -   https://migrainetrust.org/understand-migraine/impact-of-migraine/
  • 3. Linde et al, 2012    
  • 4. Hjalte et al, 2019    
Stäng