Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Cerebral pares 28-04-2021

BOTOX får utökad indikation i cerebral pares

Som ett resultat av en översyn av tillgängliga data har BOTOX (botulinumtoxin typ A) fått utökad indikation avseende cerebral pares, till att nu innehålla både fot och fotled.

– Spasticitet hos barn har i regel en stor negativ inverkan på hans eller hennes utveckling och livskvalitet och cerebral pares är den vanligaste orsaken till spasticitet hos barn. Det känns därför bra att med grund i solid effekt- och säkerhetsdata kunna möjliggöra bredare användning av BOTOX för de läkare som behandlar pediatrisk spasticitet, säger Jan Kovamees, Medicinsk direktör för Neuroscience på AbbVie i Skandinavien.

Data för användning i övre extremiteten

Den genomförda översynen bidrog också till upptag av data i produktresumén avseende användning av BOTOX i armbåge, handled och fingermuskler. Dessa effektdata baserades på en randomiserad, multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad studie innefattande 234 pediatriska patienter från 2 år och äldre.
I samma avsnitt hittas även den aktuella effektdata för nedre extremiteten. Denna baserad på en randomiserad, multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad studie. Studien innefattade 384 pediatriska patienter 2 år och äldre.
Även stycket om biverkningar har fått en mindre uppdatering inom ramen för översynen.

Utvecklingen fortsätter

Det är i dag över 30 år sedan BOTOX fick sitt första marknadsgodkännande, och med det ett arv av forskning och innovation. Något som alltså nu fortsätter med ytterligare dokumentation och behandlingsmöjligheter. I maj i fjol blev Allergan en del av läkemedelsföretaget AbbVie.

– Att vi på detta sätt kan erbjuda ytterligare dokumentation inom cerebral pares är ett bevis på att vi ämnar fortsätta vidareutveckla BOTOX även i AbbVies famn, säger Jan Kovamees.

Ta del av hela den uppdaterade produktresumén på FASS.se


BOTOX indikation: Cerebral pares

Läs mer här

Hur AI kan utveckla behandlingen med botulinumtoxin typ A

Läs mer här

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng