Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
AMI 30-11-2020

Varför Augmented Reality kan ge fler patienter tillgång till BOTOX-behandling

Ett verktyg för att utbilda fler injektörer och ge fler patienter tillgänglighet till vård, oavsett var i landet patienten och injektören befinner sig. Är Augmented Reality, AR, vägen framåt för Nordens BOTOX-kliniker?

– Augmented Reality, AR har en enorm potential i vården, säger Bo Biering Sørensen, överläkare vid spasticitetskliniken, Klinik för rörelsestörningar, Smärtkliniken/CRPS-kliniken och Neurologiska kliniken på Rigshospitalet Glostrup i Danmark och som testat metoden vid BOTOX-injektioner för spasticitet.

– En stor fördel är att patienter slipper resa utan kan få behandling av en injektör på sin hemmaklinik eller sjukhus under digital övervakning av en expert från ett högspecialiserat centra. Det ger också injektören tid att känna sig säkrare på sin uppgift.

Teknik som ”förstärker” verkligheten

Augmented reality, AR, eller direkt översatt ”förstärkt verklighet”, har fått ett rejält uppsving under senare tid. Många som hör begreppet kanske tänker på Pokemon Go? Men vad har en populär lek där man jagar levande Pokemonfigurer i sin trädgård att göra med komplicerade kirurgiska ingrepp eller BOTOX-injektioner vid kronisk migrän eller spasticitet?

Mycket enkelt förklarat är AR en teknik som i realtid adderar digital information till den fysiska verkligheten, synligt på en skärm eller via glasögon. Virtuella bilder kan till exempel visa en kirurg hur det ser ut inne i kroppen under en pågående operation utan att hen behöver öppna den med ett snitt. På samma sätt kan en injektör få exakta instruktioner av en expert, som befinner sig på en annan plats, om var en injektion ska sättas på en patient.

Det enda som krävs är varsin dator, surfplatta eller telefon med minst 3G, webbkamera samt en eller flera externa kameror, mikrofon och högtalare.


Bo Biering Sørensen, överläkare vid Rigshospitalet Glostrup i Danmark,
provar den nya tekniken på en patient

Kan snabbt komma igång

– Genom att tekniken kan koppla ihop människor på olika platser kan fler patienter få tillgång till BOTOX-behandling vid spasticitet och migrän. I dag kan väntetiderna för behandling vara cirka två år, säger Bo Biering Sørensen. På det här sättet kan man lära upp fler injektörer. Tekniken är så enkel att alla kliniker som har utrustning och bra internetuppkoppling snabbt kan komma igång och både läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter kan ge injektioner.

– Det behövs en första hands-on utbildning, men därefter räcker det om en expert finns bredvid injektören digitalt för att guida och Bo Biering Sörensen förklarar lite mer i detalj hur det går till.

– Som expert har jag en dator med en delad skärm där jag kan se två bilder samtidigt. På den ena ser jag via injektörens externa filmkamera hela tiden vad hen gör. På den andra bilden ser jag en ultraljudsbild på till exempel patientens muskler. Samtidigt kan injektören följa min hand på sin dator. Jag kan på så sätt guida genom hela processen och visa exakt i vilken muskel injektionen ska ges. Det gör att injektören slipper känna sig osäker. Experten kan sedan finnas med till injektören känner sig säkrare och klarar sig på egen hand.

Bo Biering Sörensen förklarar att hela proceduren måste ske utan tidsförskjutning.

– Man måste vara helt säker på att det man ser händer exakt i realtid. Fungerar allt som det ska är det här ett mycket bra och effektivt sätt att arbeta på. Patienter kan få behandling på sin hemmaklinik och injektörerna behöver inte resa för att utbilda sig, något som är extra bra i dessa coronatider.

Jag kan på så sätt guida genom hela processen och visa exakt i vilken muskel injektionen ska ges. Det gör att injektören slipper känna sig osäker.
- Bo Biering Sörensen, överläkare vid spasticitetskliniken på Rigshospitalet Glostrup

Ett partnerskap för utvecklad vård

För Allergan, ett Abbvie-företag, har det varit viktigt att ta till sig den senaste tekniken. Det saknas både neurologer och duktiga injektörer och AR är ett sätt att öka antalet behandlare och därigenom beta av de långa köerna av patienter med kronisk migrän eller spasticitet efter stroke.

– Vi har många utbildningar både för sköterskor och läkare och vi såg att AR skulle kunna komma in här, säger Anna Bernmalm, Lead för Allergan Medical Institute, men påpekar att ingen injektör blir expert efter ett enda övningstillfälle.

– Vi har alltid en hands-on utbildning först, men väl tillbaka på kliniken är många rädda och osäkra när de själva ska utföra behandlingen. De känner sig inte färdigutbildade. Genom att använda AR kan injektören få stöd av en expert.

Anna Bernmalm, Allergan Medical Institute
Anna Bernmalm, Lead för Allergan Medical Institute

Bidrar till ökad patientsäkerhet och förbättrad tillgänglighet

Anna Bernmalm säger att hon sett att man genom tekniken kan göra injektörerna både bättre och säkrare.

– Det är helt enkelt en kvalitetssäkring.

En annan inte oviktig aspekt är tidsfaktorn. Tiden är i dag begränsad och Anna Bernmalm håller med Bo Biering Sörensen om att en fördel med att använda AR är att personalen inte behöver ta sin tid för att åka i väg på fler utbildningar. Det gagnar även patienterna som slipper skickas iväg för behandling.

– Hela idéen med att utbilda fler injektörer är att göra det möjligt för ett större antal patienter att få bästa möjliga vård oavsett i vilket land de befinner sig. Och genom att utnyttja den nya tekniken kan vi maximera vårdresurserna, avslutar Anna Bernmalm.

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng