Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare
Kronisk migrän 26-06-2020

Så kan lärdomar från EAN 2020 utveckla vetenskapligt utbyte framgent

Den europeiska neurologikongressen EAN genomfördes helt digital. Hur fungerade det att åka på kongress virtuellt och vad av innehållet intresserade mest? Aud Nome Dueland, läkare vid Sandvika Nevrosenter och Neurologisk poliklinik, Rikshospitalet i Norge, svarar på fyra frågor.

Huvudvärk och migrän var i fokus på EAN. Vad intresserade dig mest? Överraskningar?

– Som förväntat handlade det mycket om CGRP-hämmare och nya läkemedel. Det var också mycket matnyttigt om MOH och behandling. De stora konsekvenserna av huvudvärk och migrän blir allt viktigare, och där imponerade professor Lars Jacob Stovner med sin föreläsning om migrän baserat på resultaten från Global Burden of Disease. De kurvor som han redovisade med åldersfördelning av olika sjukdomar visar tydligt vad migrän betyder i ett socialt perspektiv, och att spendera pengar på migränbehandling är därmed en socioekonomisk investering. Migrän är den sjukdom som orsakar störst sjukdomsbörda i åldersgruppen under 50 år.

Aud Nome Dueland, specialist i neurologi vid Sandvika Nevrosenter
och Neurologisk poliklinik, Rikshospitalet i Norge. (Foto: LHL)

EAN genomfördes digitalt. Hur var det? Pro´s and con´s om man jämför med en “vanlig live-kongress”?

– EAN digitalt var en annorlunda kongressupplevelse. Det positiva är att man kan välja tidspunkt själv för när man vill ta del av kurser, presentationer och föredrag. Man kan också se programpunkter flera gånger. Detta möjliggör en flexibilitet som man inte har på en fysisk kongress. Jag saknar ändock de fysiska mötena med kollegor och de informella diskussionerna mellan programpunkter på en fysisk kongress. Jag upplevde också att det var mer ansträngande att följa länge föredrag på datorn, och fann det mer passiviserande än det jag gör när jag är fysisk närvarande i en hörsal eller i ett mötesrum. Att vara på kongress hemma är också utmanande eftersom man ska ta del av den vid sidan om ens vanliga uppgifter.

Hur tror du framtiden ser ut? Kommer fler kongresser att bli digitala? Fler möten?

Jag tänker att detta ger möjligheter till att kombinera fysiska och digitala inslag i möten.
- säger Aud Nome Dueland

– Många gånger är lång resväg en utmaning, och den digitala EAN-kongressen visade sig nå många flera än vad den fysiska EAN-kongressen någonsin har gjort. Detta kan vara en kombination av flera orsaker: Kongressen var gratis, och då uppstod en möjlighet för de som annars inte hade ekonomiska möjligheter att resa. Dessutom kan det vara så att mot bakgrund av Covid-19-epidemin så hade många ett behov av att «mötas och träffa» andra kollegor. En så framgångsrik digital kongress visar att det är möjligt att träffas och kommunicera via andra plattformar än vad vi har vant oss vid, även om det fysiska mötet inte helt kan ersättas.

Är det något mer du tänkte på gällande digitala EAN?

– Jag är imponerad av hur snabbt arrangörerna av EAN kunde ställa om kongressen till digital. De flesta sändningar var av god teknisk kvalitet.
– Jag tror att digitala möten och kongresser har kommit för att stanna, men tror inte att de kommer att ersätta fysiska kongresser. En kombination där delar av en fysisk kongress är digital.

Läs mer om BOTOX® för kronisk migrän

Läs mer här

Godkännandenr: ND-BTX-2050023

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng