Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Kronisk migrän 09-06-2020

Expertsjuksköterskor på migränkliniken – en outnyttjad potential?

Migrän är en vanlig sjukdom, som innebär en avsevärd sjukdomsbörda. Trots detta faktum är underbehandling fortfarande vanligt. Hur kan vi bygga upp ett sjukvårdssystem som ger tillgång till behandling för de som verkligen behöver det? Huvudvärkssjuksköterskan Annica Antemar, på Neurologimottagning Trojanowski i Stockholm, berättar om sina erfarenheter av att axla ett övergripande ansvar på sin mottagning.

Kronisk migrän är en relativt vanlig sjukdom. Enligt de vanligaste uppskattningarna av varierar förekomsten från 1,4-2,2 procent1. Bristen på neurologer och huvudvärksspecialister förlänger dock den tid det tar att få diagnos och behandling. Hur en ska öka tillgången till sjukvård på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt är en central fråga för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och verksamhetschefer i alla nordiska länder.

Injektioner med BOTOX (botulinumtoxin typ A) ska administreras av en vårdgivare som har kunskap om PREEMPT. Enligt en undersökning som genomfördes på svenska neurologimottagningar i februari i år på uppdrag av Allergan, är bara 19 procent av de vårdgivare som injicerar BOTOX vid migrän sjuksköterskor, 81 procent är läkare.

Huvudvärkssjuksköterskans roll

Annica Antemar arbetar som sjuksköterska på Neurologimottagning Trojanowski i Stockholm, tillsammans med neurologen Dariusz Trojanowski. De inriktar sig på patienter med migrän, ger dessa diagnos och behandling. Mottagningen har cirka 400 migränpatienter.

Annica ansvarar för en stor del av den dagliga verksamheten, som till exempel – uppföljningsbesök och genomgång av huvudvärkskalendern, att svara på sjukdoms- och behandlingsrelaterade frågor och, inte minst, att administrera injektionsbehandlingar. Alltså mer eller mindre allting bortsett från diagnostisering och förskrivning av läkemedel.


Annica Antemar, huvudvärkssjuksköterska
på Neurologimottagning Trojanowski i Stockholm.

Vad är mest givande i ditt jobb?

”Jag får ofta höra att patienter med kronisk migrän är krävande, men jag tycker att det ger mycket att jobba med dessa patienter. Som vårdgivare kan man verkligen vara till nytta” säger Annica Antemar.
”Jag tar mig tid till att lyssna på alla olika berättelser bakom varje person, och jag träffar ofta samma patienter under en lång tidsperiod eftersom detta är en kronisk sjukdom.”

Om en patient har fått BOTOX förskrivet, är det Annica som genomför injektionerna, enligt injektionsparadigm PREEMPT. Annica säger att det tar henne några minuter att ge injektionerna.
Annica har med åren utvecklat ett framgångsrikt samarbete med Dr Trojanowski. I takt med att deras samarbete vuxit har även Annicas ansvarsområden ökat. Under senare år har Annica även medverkat som föreläsare på seminarier och kurser om migrän.

19%
- Andel sjuksköterskor bland de vårdgivare som injicerar BOTOX vid migrän, då 81 procent är läkare. Enligt en undersökning som genomfördes på svenska neurologimottagningar i februari 2020 på uppdrag av Allergan
Vilka är de största svårigheterna som huvudvärkssjuksköterska?

”Ibland har patienter för höga förväntningar. Jag kan inte bota huvudvärk, och många av dem måste hitta ett sätt att leva med sin sjukdom.” säger Annica.

”Jag kan inte träffa alla patienter som vill komma till vår klinik även om jag skulle vilja det. Väntelistan är lång, och remissystemet från primärvården skulle behöva förbättras.”

Tips till verksamhetschefer

Enligt internationella bedömningar, står huvudvärk för 4,4 procent av alla besök inom allmänvården.2, runt 5 procent av alla inskrivningar på sjukhus3, och runt 20 procent av alla besök på neurologiska mottagningar inom öppenvården4.

Vad har du för råd till andra mottagningar som överväger att anställa en sjuksköterska, eller att ge sjuksköterskans roll större framhållning, för att förbättra tillgången till vård för dessa patienter?

”Tveka inte! En sjuksköterska är perfekt lämpad för att hantera kontinuerlig migränvård, inte minst själva omvårdnaden och att svara på alla frågor som kommer uppstå både om migrän och om samtidiga sjukdomar.”

Referenser

  • 1. Natoli et al 2010    
  • 2. Tepper et al. 2004; Kernick et al. 2008b    
  • 3. Weatherall, 2006    
  • 4. Stone et al. 2010    
Stäng