Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Kronisk migrän 04-05-2020

Viktigt att kunna skilja på olika auratyper vid ”ögonmigrän”

I dagligt tal används uttrycket ”ögonmigrän” både vid retinal migrän och vid vanlig visuell aura. Medan läkare specialiserade på migrän känner igen och utifrån framtagna kriterier kan ställa diagnos på visuell aura, har få stött på det sällsynta tillståndet retinal migrän. Vilka är skillnaderna?

– Under mina 20 år som specialist i neurologi har jag endast sett ett par fall av retinal migrän, säger Aud Nome Dueland, läkare vid Sandvika Nevrosenter och Neurologisk poliklinik, Rikshospitalet i Norge.

Visuell aura beror på en patofysiologisk förändring i bakre delen av hjärnan som resulterar bland annat i en kortvarig minskning av blodflödet i hjärnbarken, så kallad cortical spreading depression, (CSD). Fenomenet orsakar vanligtvis synstörningar i båda ögonen, på samma sida av synfältet. Dessa kan visa sig i form av zik-zak-linjer och fortifikationer och kan ge synfältsförlust, så kallade scotomer, på bägge ögonen.

– Till skillnad från personer med vanlig visuell aura upplever alltså de med retinal migrän symptom bara på det ena ögat. De ser också fler blixtar, så kallade scintillationer och någon gång kan även synfältsförlust förekomma.

Frågor till patienten för möjliggör rätt diagnos

– Visuell aura är det allra vanligaste aurafenomenet. Uppskattningsvis drabbar det 20 procent av alla migränpatienter. Aura innehåller ett brett spektrum av neurologiska symptom där synstörningar, tal-eller känselbortfall ingår. Symptomen startar 5 till 60 minuter innan huvudvärken sätter in. Av patienterna med aura har 90 procent visuell aura då de ser zick-zackmönster, blixtrar och upplever synbortfall, säger Aud Nome Dueland

I dagligt tal används uttrycket ”ögonmigrän” både vid retinal migrän och vid vanlig visuell aura. Aud Nome Dueland menar att det oavsett vilken typ av aura det handlar om är viktigt att ställa rätt frågor till patienten för att kunna ge en korrekt diagnos.

- Det finns sedan länge framtagna diagnoskriterier för migrän med aura, The Visual Aura Rating Scale, (VARS). Dessa bygger bland annat på att läkaren ställer frågor om återkommande attacker, hur många minuter attackerna varar, om de är ensidiga, helt reversibla samt om de ger syn-, sensoriska eller andra symptom från nervsystemet. Vanligtvis utvecklas besvären gradvis och följs oftast av huvudvärk och andra tillhörande migränssymtom, förklarar Aud Nome Dueland

Aud Nome Dueland, specialist i neurologi vid Sandvika Nevrosenter
och Neurologisk poliklinik, Rikshospitalet i Norge. (Foto: LHL)

Det är inte ovanligt att patienter upplever att symptomen sitter i ena ögat, men i själva verket är bägge ögonen påverkade
- säger Aud Nome Dueland

Om en patient har flera aurasymtom kommer dessa vanligtvis i följd. Auran börjar med visuella symptom som följs av sensoriska upplevelser och därefter talbortfall. Men även det omvända förekommer. Varaktigheten för de flesta aurasymtom är en timme. Däremot kan motoriska symptom hålla i sig längre.

Spridningen av synförändringarna skiljer sig åt

– Många gånger har patienterna svårt att beskriva sina aurasymtom. Man kan då be dem att börja registrera attackerna. Detta är speciellt viktigt vid misstanke om retinal migrän. Den kliniska bilden blir då tydligare. Det är heller inte ovanligt att patienter upplever att symptomen sitter i ena ögat, men i själva verket är bägge ögonen påverkade, förklarar Aud Nome Dueland.

– För att inte blanda ihop symptomen med retinal migrän är det viktigt att patienten med egna ord beskriver vad de ser och hur synförändringen artar sig. Synförändringen vid retinal migrän brer inte ut sig på samma sätt som vid vanlig visuell aura. Den förra formen utvecklas i etapper som börjar mitt i synfältet och breder sedan ut sig i samma hastighet som cortcial spreading depression. Den här spridningen ser man inte vid retinal migrän. Läkarens uppgift är att kartlägga patientens symptom, så att hen kan skilja dessa auratyper från varandra, avslutar Aud Nome Dueland.

Läs mer om BOTOX som behandling vid kronisk migrän

Läs mer här

Godkännandenr: ND-BTX-2050015

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng