Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Kronisk migrän 03-04-2019

European Headache Federation (EHF) rekommenderar behandling med BOTOX (botulinumtoxin typ a) vid kronisk migrän

Mot bakgrund av att förskrivningen av BOTOX vid kronisk migrän ökar stadigt såg EHF ett behov av att ta fram en uppdaterad behandlingsguideline för BOTOX. En panel med sju ledande experter bildades för att gå igenom den vetenskapliga dokumentationen. Baserat på 23 kliniska studier och deras samlade kliniska erfarenhet ger de här en vägledning för behandling av kronisk migrän (CM).

Effekt och tolerabilitet

Expertgruppen rekommenderar BOTOX som en välbeprövad och vältolererad behandling av kronisk migrän.

Före behandling

Patienter bör helst ha prövat två till tre andra profylaxläkemedel före initiering av BOTOX.

Andra läkemedel

Hos patienter som överdoserar anfallskuperande läkemedel bör dessa om möjligt sättas ut före behandlingsstart med BOTOX. I de fall där detta inte är möjligt kan behandling med BOTOX ändå inledas från start eller före utsättning av anfallskuperande läkemedel.

Injektionsparadigm

BOTOX ska administreras enligt PREEMPT-injektionsparadigm. Se här

Non-responders

Patienter definieras som non-responders om behandlingen inte resulterar i en minskning av antalet huvudvärksdagar per månad med 30% eller mer. Men även andra faktorer som huvudvärkintensitet, funktionshinder och patientpreferenser bör beaktas vid utvärdering av behandlingsrespons med BOTOX.

Avbryta och återinsätta behandling

Behandlingen ska avbrytas om patienten inte svarat på de första 2–3 behandlingscyklerna. Fortsatt behandling med BOTOX bör utvärderas genom att jämföra antalet huvudvärksdagar de fyra veckorna före påbörjad behandling, med de fyra veckorna efter senaste behandlingscykeln. Det rekommenderas att behandlingen avbryts hos patienter vars minskning huvudvärksdagar är mindre än 10 per månad, under 3 månader. De aktuella patienterna bör 4-5 månader efter avslutad BOTOX-behandling utvärderas på nytt, för att säkerställa att de inte återvänt till ett tillstånd av kronisk migrän. I detta läge bör BOTOX-behandlingen påbörjas igen.

Läs hela artikeln här


European Headache Federation (EHF) är en ideell organisation som grundades 1992. Organisationen har som mål att förbättra livskvalitén för de i Europa som är drabbade av huvudvärksdiagnoser. Det sker bl. a genom information till regeringar, vårdgivare och allmänheten över hela Europa. En viktig del i deras verksamhet är att utbilda yngre läkare, neurologer, allmänläkare och andra som är involverade i behandlingen av huvudvärk. För mer information se EHF:s hemsida.

Kronisk migrän är ett väldefinierat tillstånd LIP11, OLE13 som drabbar ca 2% av den globala populationen. NAT10, BIG08
Huvudkriterier för kronisk migrän är:
• 15 eller fler huvudvärksdagar per månad under minst tre månader
• Varav minst 8 huvudvärksdagar per månad av migränkaraktär

Referens: Bentsen et al. The Journal of Headache and Pain (2018) 19:91

Referenser

  • [LIP11]   -   Lipton RB. Headache 2011; 51 (82): 77-83.
  • [OLE13]   -   Olesen J, et al. Cephalalgia 2013; 33(9): 629-808.
  • [NAT10]   -   Natoli JL, et al. Cephalalgia 2010; 30: 599–609.
  • [BIG0S]   -   Bigal ME, et al. Neurology 2008; 71: 559–566.
Stäng