Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Letar du efter
behandlingsinformation om botox®
för dina patienter

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare
Kronisk migrän 14-06-2018

Det stora migränlotteriet

Det råder stora skillnader mellan landstingen när det gäller möjlighet att få adekvat behandling vid kronisk migrän. Huvudvärksförbundet har belyst dessa orättvisor i en kampanj kallad ”Migränlotteriet” och efterlyser åtgärder för att minska orättvisorna.

Världshälsoorganisationen (WHO) klassar svåra migränattacker som ett av de mest funktionsnedsättande tillstånden i världen.1 Kronisk migrän definieras (2013) som huvudvärk minst 15 dagar i månaden i mer än 3 månader, varav minst 8 dagar i månaden är migrän2 och drabbar drygt 2% (1.4%-2.2%) av befolkningen3

I en analys som bygger på data från Socialstyrelsen kan man konstatera att det kan skilja upp till fem gånger mellan två landsting i vilken grad personer med kronisk migrän blir behandlade med godkända injektionsbehandlingar. Stockholms Läns och Västmanlands Landsting får topplaceringar i att behandla, medan Västra Götalandsregionen hamnar på tredje sista plats bland landstingen. I Region Skåne blir bara en tredjedel så många personer med kronisk migrän behandlade med godkända injektionsbehandlingar jämfört med Stockholms Läns och Västmanlands Landsting.

Huvudvärksförbundet har belyst dessa orättvisor i en kampanj kallad ”Migränlotteriet”. Kampanjen fick stort genomslag i media, särskilt i de regioner som hamnade långt ner på listan. Syftet med Huvudvärksförbundets arbete är att se till att vi alla kan bli vinnare i migränvården och som bl.a. föreslår följande åtgärder:

  • att utbilda primärvården i diagnos av migrän
  • att etablera specialiserade huvudvärksenhet i regionen för utredning och behandling av patienter med svår migrän och migränkomplikationer
  • att erbjuda godkända behandlingar, inklusive injektionsbehandlingar, som motsvarar behovet.

Referenser

  • 1 - World Health Organisation. Global Burden of disease: Part 3. [Retrieved: Februari 2015]   -   https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_part3.pdf
  • 2 - IHS Classification ICHD-II [2016-04-13]   -   https://ichd-3.org/en/02_klassifikation/05_anhang/01.05.01_anhang.html
  • 3   -   Natoli JL, et al. Cephalalgia 2010;30:599–609.
Stäng