Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Letar du efter
behandlingsinformation om botox®
för dina patienter

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

"I erfarenheten ligger tryggheten"

BOTOX® 28-02-2020

BOTOX® och biverkningar

Alla läkemedel kan föranleda biverkningar, så också BOTOX®. Hur ser säkerhetsprofilen ut för BOTOX®? BOTOX® är ett specifikt läkemedel inom klassen botulinumtoxin typ A. BOTOX® är godkänt av läkemedelsverket och används som behandling mot flera symtom och sjukdomar, däribland kronisk migrän.BOT Genom att många människor behandlas med ett läkemedel byggs erfarenhet om hur effektivt, men...

Kronisk migrän 30-01-2020

Migrän- och huvudvärkskongresserna 2020

Den 28 mars publicerades slutversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke. Här nedan finns en generell sammanfattning över strokeriktlinjerna med fokus på rehabiliteringsfasen samt en mer detaljerad sammanfattning gällande åtgärden för behandling med botulinumtoxin hos patienter med spasticitet efter stroke. Rapporten inklusive bilagor finns att ladda ner på socialstyrelsens hemsida Sammanfattning I Sverige...

Kronisk migrän 03-04-2019

European Headache Federation (EHF) rekommenderar behand...

Den 28 mars publicerades slutversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke. Här nedan finns en generell sammanfattning över strokeriktlinjerna med fokus på rehabiliteringsfasen samt en mer detaljerad sammanfattning gällande åtgärden för behandling med botulinumtoxin hos patienter med spasticitet efter stroke. Rapporten inklusive bilagor finns att ladda ner på socialstyrelsens hemsida Sammanfattning I Sverige...

Fokal spasticitet efter stroke 18-02-2019

Utökad indikation för BOTOX®: Fokal spasticitet i fo...

Den 28 mars publicerades slutversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke. Här nedan finns en generell sammanfattning över strokeriktlinjerna med fokus på rehabiliteringsfasen samt en mer detaljerad sammanfattning gällande åtgärden för behandling med botulinumtoxin hos patienter med spasticitet efter stroke. Rapporten inklusive bilagor finns att ladda ner på socialstyrelsens hemsida Sammanfattning I Sverige...

AMI 14-06-2018

Ami-utbildningar om kronisk migrän och BOTOX® injekti...

Den 28 mars publicerades slutversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke. Här nedan finns en generell sammanfattning över strokeriktlinjerna med fokus på rehabiliteringsfasen samt en mer detaljerad sammanfattning gällande åtgärden för behandling med botulinumtoxin hos patienter med spasticitet efter stroke. Rapporten inklusive bilagor finns att ladda ner på socialstyrelsens hemsida Sammanfattning I Sverige...

BOTOX® och migrän

Vilken typ av migrän kan behandlas med BOTOX®?

Läs mer om BOTOX® som migränbehandling

Bedöm din patients migrän med HIT6-testet

Hur påverkad är patienten av sin sjukdom?

Erbjud migräntest

Hur många patienter får kliniskt relevant effekt av behandlingen?

Efter 30 års användning har BOTOX® mer data och patienterfarenhet än något annat botulinumtoxin. Och utveckling fortsätter – för att kunna möta dina och patienters förväntningar och behov.

Mer om resultat av BOTOX®

Behandlingsområdena för BOTOX® är sjukdomar och tillstånd som minskar patientens välmående och välbefinnande väsentligt. Hur kan BOTOX® hjälpa dem?

Mer om BOTOX®-behandlingar

Minska antalet huvudvärksdagar hos dina patienter

Referenser

  • DOF0159   -   Allergan. Data on File. INT/0159/2015.
  • DOF0156   -   Allergan. Data on File. INT/0156/2015.
  • DOF0423   -   Allergan. Data on File. INT/0423/2016.
  • DOF0572   -   Allergan. Data on File. INT/0572/2016.
Stäng