Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Letar du efter
behandlingsinformation om botox®
för dina patienter

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

"I erfarenheten ligger tryggheten"

Kronisk migrän 03-04-2019

European Headache Federation (EHF) rekommenderar behandling med BOTOX® (botulinumtoxin ty...

Mot bakgrund av att förskrivningen av BOTOX® vid kronisk migrän ökar stadigt såg EHF ett behov av att ta fram en uppdaterad behandlingsguideline för BOTOX®. En panel med sju ledande experter bildades för att gå igenom den vetenskapliga dokumentationen. Baserat på 23 kliniska studier och...

Fokal spasticitet efter stroke 18-02-2019

Utökad indikation för BOTOX®: Fokal spasticitet i fo...

Sedan tidigare har BOTOX® indikationen fokal spasticitet i fotleden hos vuxna patienter efter stroke. Nu har...

AMI 14-06-2018

Ami-utbildningar om kronisk migrän och BOTOX® injekti...

Under mars månad arrangerade Allergan Medical Institute tre stora event i Sverige och Köpenhamn. Fokus låg...

Fokal spasticitet efter stroke 14-06-2018

Nya nationella riktlinjer för vård vid stroke

Den 28 mars publicerades slutversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke. Här...

Kronisk migrän 14-06-2018

Det stora migränlotteriet

Det råder stora skillnader mellan landstingen när det gäller möjlighet att få adekvat behandling vid...

BOTOX® och migrän

Vilken typ av migrän kan behandlas med BOTOX®?

Läs mer om BOTOX® som migränbehandling

Bedöm din patients migrän med HIT6-testet

Hur påverkad är patienten av sin sjukdom?

Erbjud migräntest

Hur många patienter får kliniskt relevant effekt av behandlingen?

Efter 30 års användning har BOTOX® mer data och patienterfarenhet än något annat botulinumtoxin. Och utveckling fortsätter – för att kunna möta dina och patienters förväntningar och behov.

Mer om resultat av BOTOX®

Behandlingsområdena för BOTOX® är sjukdomar och tillstånd som minskar patientens välmående och välbefinnande väsentligt. Hur kan BOTOX® hjälpa dem?

Mer om BOTOX®-behandlingar

Minska antalet huvudvärksdagar hos dina patienter

Referenser

  • DOF0159   -   Allergan. Data on File. INT/0159/2015.
  • DOF0156   -   Allergan. Data on File. INT/0156/2015.
  • DOF0423   -   Allergan. Data on File. INT/0423/2016.
  • DOF0572   -   Allergan. Data on File. INT/0572/2016.
Stäng