Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

Make your impact


Starta video

Aktuellt

Migränpodden 13-06-2022

MigränPodden

Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp. MigränPodden är ett initiativ från AbbVie med syfte att sätta ljus på dagens utmaningar inom migränområdet och...

Kronisk migrän 29-04-2022

Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.

Kronisk migrän 29-04-2022

Personcentrerad vård skapar jämlikhet och stärker pe...

Syftet med personcentrerad vård är att skapa en rättvis och jämlik vård. Det är ett etiskt förhållningssätt för att hjälpa och lyfta patienten som ofta hamnar i ett trefaldigt underläge längst ned i vårdhierarkin. Som vårdgivare är det inte självklart att se och förstå denna maktobalans, vilken behöver brytas så att det istället blir ett samarbete mellan personen som är sjuk och hälso-och sjukvården.

Kronisk migrän 06-04-2022

Därför satsar AbbVie på material för personcentrera...

Det är viktigt för en person som lever med en sjukdom att vara med och fatta beslut om sin egen vård och hälsa. För att nå dit så behöver personen bli sedd, hörd, bekräftad, respekterad och tagen på allvar.

Kronisk migrän 11-10-2021

Så bra har skandinaviska kliniker hämtat sig från pa...

Covid-19 ställde rutinerna på ända. Vid pandemins början märktes en tydlig nedgång i besök bland patienter som behandlas med botulinumtoxin för kronisk migrän. En ny undersökning visar en desto mer positiv bild.

BOTOX® och migrän

Vilken typ av migrän kan behandlas med BOTOX®?

Läs mer om BOTOX® som migränbehandling

Bedöm din patients migrän med HIT6-testet

Hur påverkad är patienten av sin sjukdom?

Erbjud migräntest

Vad säger effekt- och säkerhetsdata för BOTOX?

Efter 30 års användning har BOTOX mer data och patienterfarenhet än något annat botulinumtoxinDRE.

Mer om resultat av BOTOX®

Hur går behandling med BOTOX till?

BOTOX används som behandling vid flera sjukdomar. Vilka är de och hur förbereds behandlingen?

Mer om BOTOX®-behandlingar

Referenser

  • [DRE]   -   Dressler D. Botulinum toxin drugs: brief history and outlook . J Neural Transm (Vienna). 2016 Mar;123(3):277-279
Stäng